Højspændingsinstallationer rykker tættere på i takt med den grønne omstilling

30. april 2024

Højspændingsinstallationer rykker tættere på i takt med den grønne omstilling

Den hurtige udvikling inden for grøn energi kræver øget anvendelse af højspænding i elnettet, nye teknologier, ny viden – og mere standardisering.

Der udvindes og udveksles større og større mængder vedvarende energi i Danmark, i takt med at den grønne omstilling slår igennem. Men for at kunne udnytte den grønne energi bedst muligt kræver fremtidens elnet en øget brug af højspænding, bl.a. for at sikre lavere ledningstab. Og det bringer højspændingsinstallationer i fokus som aldrig før.

Vindmøller og solceller på den ene side og elektriske energislugere som varmepumper og ladestandere på den anden side ændrer landskabet for højspændingsinstallationer og kræver en styrket forbindelse mellem energikilde og forbruger. Og når kraftværker lukkes for at undgå forbrug af fossile brændsler, begynder det at påvirke, hvordan vores fjernvarme produceres – og distribueres.

Nye varmekilder kræver opdateret elnet

- Fjernvarme har traditionelt været overskudsvarme fra kraftværker, men er nu i stedet varme, der genereres fra den elektriske forsyning via strøm med meget høj effekt. Derfor vil højspændingsinstallationer komme tættere på forbrugerne, siger Henrik Bergholt fra Elkonsulenterne og formand for det danske el-standardiseringsudvalg S-511.

Han fremhæver, at varmepumper i stigende grad vil forsyne større byer med varme i fremtiden, hvilket kræver en forstærket forbindelse til elnettet med brug af højspænding for at gøre energioverførslen så effektiv som mulig. Den stigende brug af grøn energi via elnettet til varmepumper kræver også flere grønne energikilder, efterhånden som de traditionelle kraftværker lukkes.

Højspændingsnet understøtter udvikling og udveksling

I Nordjylland planlægger Energinet i øjeblikket en udvidelse af højspændingsnettet for at understøtte kommende solcelleparker, som en del af den stigende satsning på vedvarende energi. Ifølge deres estimater er der mulighed for at opsætte yderligere 2,2 gigawatt (GW) netkapacitet, hvilket svarer til omkring en tredjedel af det samlede energiforbrug i Danmark i dag.

Derudover ses der på tværs af lande en stigende interesse for at udveksle elektrisk energi, fx kan overskudsstrøm fra vindmøller i England leveres til Danmark og omvendt med den nye ”Viking link”-HVDC-forbindelse. Desuden overvejes alternative løsninger såsom buffer-kapacitet i form af vandkraft, hvor Danmark med en solid multilinje-HVDC-forbindelse til Norge har mulighed for at udveksle store mængder energi.

Mere højspænding medfører ny teknologi og muligheder

I det hele taget peger udviklingen på en betydelig transformation af energiforsyningen, hvor højspændingsinstallationer spiller en central rolle i at sikre en stabil og bæredygtig forsyning af elektricitet i fremtiden. Standarder tilpasses og udbygges derfor hele tiden i de nationale standardiseringsudvalg, såvel som i europæisk og international regi, så nyeste teknologier kan blive muliggjort i de gældende retningslinjer for produkter, installationer og ikke mindst anlægsdrift.

Den teknologiske udvikling i jævnstrømssystemer med højspænding skaber nye muligheder for kompensation af frekvens, spænding og andre former for fluktuationer i vekselstrømsnettet. Og selvom der er udfordringer og omkostninger forbundet med disse nye teknologier, er der også store fordele, bl.a. muligheden for længere kabeltræk og reducerede udgifter til understationer og transformere.

Er danske aktører klar til udfordringen?

Både i forhold til den teknologiske udvikling, men også i forhold til sikkerhed, spiller standarder en afgørende rolle. Er man eks. elektriker, der arbejder med systemer med en spænding på over 1000 V AC, er det afgørende at have den rette uddannelse og træning, samt at følge standarder som DS/EN 50110-1, der skal anvendes til drift af højspændingsanlæg, som ikke er forsyningsanlæg.

Det er nødvendigt at sikre både systemer og mennesker mod fejl og ulykker, og derfor bør alle virksomheder have et solidt vidensgrundlag ift. nyeste krav og bedste praksis. Dansk Standard arbejder på at sikre solide netværk og en omfattende viden gennem de mange standardiseringsudvalg, og mange fagfolk engagerer sig i standardiseringsnetværk, da standarder giver klare retningslinjer for, hvordan udstyr skal designes og dokumenteres.

Dansk engagement har betydning

Svenning Møller er medlem af S-511 og lektor på Fredericia Maskinmesterskole, og han understreger vigtigheden af dansk deltagelse i det internationale standardiseringsarbejde:  

- Det er betydningsfuldt både for mig personligt og for udvalget, at vi tager ud og repræsenterer den danske holdning til højspændingsstandarder. Og i Danmark roses vi for at henvise direkte til standarder i nationale bekendtgørelser for installationer inden for både høj- og lavspænding.

Til det kommende fællesmøde i CENELEC-komitéen samt de tilhørende arbejdsgrupper skal Svenning Møller sikre, at det danske udvalg får indhentet europæiske erfaringer og samtidig følger udviklingen af de vigtigste standarder inden for højspænding – et område i rivende udvikling.

Hvis du vil vide mere


Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Se også

Fremtidssikring af elnettet: En afgørende faktor for den grønne omstilling

13. maj 2024

Fremtidssikring af elnettet: En afgørende faktor for den grønne omstilling

En vigtig del af den grønne omstilling afhænger af en succesfuld udvidelse af vores elnet. Elnettet skal bl.a. imødekomme et stigende behov for integrationen af mere decentral elproduktion, energilagring og elektrificering af transportsektoren; al...

Elektrikere skal også være opmærksomme på cybersikkerhed

30. april 2024

Elektrikere skal også være opmærksomme på cybersikkerhed

Med det stigende antal elektriske produkter, der kobles til internettet, bør elektrikere altid overveje risikoen for hacking og cyberangreb og indtænke det i deres praksis.

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

30. oktober 2023

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

Den nye revision indeholder væsentlige ændringer, der afspejler udvalgets arbejde om bl.a. at skabe sikrere stikpropper og stikkon-takter. Standarden er revideret i samarbejde med branchens eksperter og adresserer flere nøgleområder for at sikre s...

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

18. oktober 2023

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

Traditionen tro uddeles hvert år den prestigefulde pris, IEC 1906 Award. Den tildeles eksperter inden for den internationale standardiseringsorganisation, IEC, for at have opnået ekstraordinære resultater. I år har to danske eksperter modtaget pri...