06. maj 2024

Forslag til en revideret udgave af DS 2427 for udførelsen af betonkonstruktioner i høring

For at kunne opfylde bl.a. de nyeste krav i DS 1140 om kontrol af udførelse af bærende konstruktioner er DS 2427 om udførelse af betonkonstruktioner – regler for anvendelse af DS/EN 13670 i Danmark blevet revideret. Standarden er sendt i høring, som løber indtil 8. juli 2024.

Den danske standard DS 2427 for udførsel af betonkonstruktioner er blevet revideret af udvalget for eurocodes S-1992. Standarden, der består af supplerende krav og præciseringer til, hvordan man kan leve op til den europæiske standard DS/EN 13670 i Danmark, er sendt i høring, hvor alle har mulighed for at komme med deres kommentarer.

Væsentlige ændringer

Standarden har gennemgået en større revidering, men de væsentligste ændringer ift. den foregående udgave fra 2011 er:

  • Kontrolklasser er udgået, og de er blevet erstattet af udførelsesklasser
  • Kontrolemner og kontrolniveau er tilpasset kravene i DS 1140*
  • Supplerende bestemmelser for almen kontrol
  • Supplerende bestemmelser for udtørringsbeskyttelse
  • Supplerende temperaturkrav ved støbning af ny beton mod eksisterende beton
  • Tilføjet krav til kontrol af fuger mellem betonelementer.

*Det er dog væsentligt at bemærke, at DS 1140 kun gælder for bærende konstruktioner, mens gælder DS 2427 og DS/EN 13670 gælder for betonkonstruktioner generelt, uanset om de er bærende eller ej.

Det nuværende normative Anneks C Krav til stillads og form vil blive overflyttet til en ny dansk standard, som nu er under udarbejdelse for netop stilladser og forme.

Kommentarer til standarden

Du finder høringen her. Kommentarer kan sendes direkte til Erling Richard Trudsø frem til d. 8. juli 2024 på ert@ds.dk.

Efter høringsfristen vil de modtagne kommentarer blive gennemgået af en arbejdsgruppe og udvalget. Afhængigt af kommentarerne kan der komme ændringer i den endelige version af standarden, som forventes at være klar til udgivelse efter sommerferien.

Vil du vide mere, så kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Se også

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

15. april 2024

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

Den danske standard, DS 206:2024, der supplerer den europæiske standard DS/EN 206 for beton er netop sendt i høring efter, at den har gennemgået en revision. Den reviderede betonstandard får titlen DS 206:2024 og vil ligesom sin forgænger DS/EN 20...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.