Overgangsalder koster personligt og samfundsøkonomisk – ny standard skal skabe bedre vilkår på arbejdsmarkedet

02. maj 2024

Overgangsalder koster personligt og samfundsøkonomisk – ny standard skal skabe bedre vilkår på arbejdsmarkedet

Undersøgelser viser, at gener relateret til kvinders cyklus og overgangsalder er komplekse og underbelyste. Dette kan have betydelige konsekvenser for både samfundsøkonomien og den enkelte kvinde. Ny standard skal hjælpe virksomheder med at komme udfordringerne i møde.

Overgangsalder påvirker halvdelen af verdens befolkning, i en eller anden grad, og altså dermed en stor del af arbejdsstyrken. Undersøgelser i England viser, at manglende adressering og hensyntagen til kvinder i overgangsalder har resulteret i, at op mod 10 % af kvinder forlader arbejdsmarkedet på et tidspunkt i deres liv, hvor de ellers har oparbejdet betydelig viden og erfaring. Det har store konsekvenser for den enkelte kvinde, der ofte rammes på toppen af sin karriere, men også for virksomhederne, som mister værdifulde ressourcer.

På trods af de vidtrækkende konsekvenser har gener relateret til kvinders cyklus og overgangsalder historisk set været stærkt tabubelagt, men ændringer er på vej: BSI, den britiske standardiseringsorganisation, har tidligere udgivet en guide om overgangsalder og menstruel sundhed i arbejdssammenhæng, og nu starter arbejdet med at udvikle en international vejledning med samme fokusområde. Tendensen er, at man i langt højere grad end førhen interesserer sig for, hvordan og hvor meget kvinders cyklus påvirker deres arbejdsliv – og hvad der kan gøres for at afhjælpe dette.

Større nationalt fokus på området

I Danmark ses også et stigende fokus på overgangsalder og de konsekvenser, den har, personligt og samfundsmæssigt: I april 2024 var der høring i Sundhedsudvalget om sundhedsvæsenets hjælp til kvinder med lidelser i overgangsalderen, hvor det gennemgående tema var manglende data, viden og vejledning til både kvinder, sundhedsvæsen og virksomheder.

- Overgangsalder er ekstremt kompleks, underbelyst og overset. Overgangsalderen har betydelige konsekvenser helt fra det enkelte individ til samfundsniveau – både privat og professionelt. Der er behov for en betydelig og langsigtet indsats med forskning, formidling og uddannelse, udtalte forsker i hjertekar-sundhed med fokus på overgangsalderen Lasse Gliemann fra Københavns Universitet, på høringen i Sundhedsudvalget.

Lasse Gliemann ser positivt på, at der nu kommer en vejledning til virksomhederne og vurderer, at konsekvenserne i dansk kontekst ikke er uden betydning: Ud fra foreløbige beregninger estimerer han, at de samfundsøkonomiske konsekvenser ved overgangsalder i Danmark årligt kan løbe op i over fire milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste, svarende til 10.198 tabte årsværk og 243.091 lægebesøg.

Vejledning til virksomheder skal bidrage til mere socialt bæredygtige arbejdspladser

Den 4. juni 2024 begynder arbejdet på den internationale standard for overgangsalder, menstruel sundhed og menstruation, som skal give virksomhederne vejledning, værktøjer og et sprog til at adressere emnet. Lise Schmidt Aagesen, seniorkonsulent hos Dansk Standard, udtaler i den forbindelse:

- De store konsekvenser for både den enkelte og samfund gør, at der er behov for flere forskellige indsatser på området. En af dem er vejledning til virksomhederne, som giver dem værktøjer til at adressere og håndtere denne livsfase i en arbejdsmarkedskontekst.

Hun fremhæver samtidig, at vejledningen er en vigtig brik i at understøtte virksomhederne i deres arbejde med at skabe socialt bæredygtige arbejdspladser. 

Flere eksperter fra Dansk Standards udvalg for socialt bæredygtige arbejdspladser vil deltage i standardiseringsarbejdet og de bakker op om, at der er et stort behov for vejledningen.

Sanne Gottlieb, den første og eneste danske menopauserådgiver, understreger vigtigheden af den kommende vejledning, da hun også oplever stigende interesse fra virksomheder:

- Udsigten til, at virksomhederne nu får en vejledning, er enormt positiv. Der er stor interesse for området, og der er brug for nogle konkrete værktøjer, som virksomhederne kan arbejde ud fra, siger Sanne Gottlieb, Menokonsult.

Udover overgangsalder dækker den kommende vejledning også menstruation og menstruel sundhed, og i den forbindelse udtaler Kathrine Gammelby Lodbjerg, privatsektorrådgiver hos Sex & Samfund:  

- Det er vigtigt med øget fokus på menstruel sundhed og overgangsalder på arbejdspladsen, for at skabe et inkluderende arbejdsmiljø. Emnet er tabubelagt på mange arbejdspladser og der eksisterer mange myter. Det skal vi have brudt med, og derfor engagerer vi os i udviklingen af standarden.

Hør mere om udvikling af standarden og deltag i webinar

Dansk Standards udvalg for socialt bæredygtige arbejdspladser (S-803) bidrager til udviklingen af den nye internationale standard for menstruation, menstruel sundhed og overgangsalder på arbejdspladsen. Udover dette arbejder udvalget også på andre standarder, der understøtter socialt bæredygtige arbejdspladser, eks. standarder for arbejdsmiljøledelse, psykisk arbejdsmiljø, HR samt ligestilling og diversitet.

Læs også mere om initiativer inden for social bæredygtighed 

Deltag i 'Webinar om kommende standard for overgangsalder og menstruel sundhed på arbejdsmarkedet' d. 30. maj kl. 10-11 og hør eksperter belyse behovet for standarden. Få også indblik i det kommende arbejde samt mulighed for at deltage i udviklingen af standarden. 

Tilmeld dig webinaret


Vil du vide mere om Dansk Standards arbejde med socialt bæredygtige arbejdspladser eller deltage i udviklingen af den kommende vejledning til virksomheder, kan du kontakte Lise Schmidt Aagesen.

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Se også

Få indflydelse, når den internationale standard for fødevaresikkerhed, ISO 22000, skal revideres

25. april 2024

Få indflydelse, når den internationale standard for fødevaresikkerhed, ISO 22000, skal revideres

I maj 2024 igangsætter Dansk Standard revisionen af den internationale standard for fødevaresikkerhed, ISO 22000. Det er første gang siden 2018, at standarden revideres, og arbejdet forventes at stå på i de kommende år. Revisionen giver dig og din...

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

04. marts 2024

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

Det skal være lettere for danske virksomheder og organisationer at implementere standarden for facility management, og derfor er standarden DS/EN ISO 41001 netop udkommet på dansk.

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

15. december 2023

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

Virksomheder og organisationer står over for en masse nye krav ifm. ESG-rapportering. Krav som de fleste stadig skal vænne sig til. Det kan derfor være en fordel for mange at anvende de kendte ledelsessystemer, da de giver en struktur til at kunne...