Revideret betonstandard skal bidrage til at mindske CO2-udledningen

03. juli 2024

Revideret betonstandard skal bidrage til at mindske CO2-udledningen

Den danske betonstand DS 206 er netop udkommet i en ny udgave, efter den har gennemgået en større revidering. Standarden, der nu tillader nu fire former for cementerstatninger, lemper på kravene til minimum cementindhold samt udvider mulighederne for at anvende returbeton, er ligesom sin forgænger en del af BR18.

Efterspørgslen på byggematerialer med et lavere klimaaftryk forventes at stige de næste par år i takt med, at byggebranchen skal mindske deres CO2-udledning. Derfor har det danske udvalg S-328 for Betonteknologi, der består af 23 forskellige virksomheder og organisationer fra betonbranchen, valgt at revidere standarden DS 206 for Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse – Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark, så betonproducenter kan bidrage til at reducere betonprodukters CO2-udledning og dermed gøre produktionen mindre klimabelastende.

Tre større ændringer i standarden

Den reviderede standard, DS 206:2024, gør det nu muligt for betonproducenter at anvende fire andre former for cementerstatning:

  • Kalcineret ler
  • GGBS (slagge)
  • En ny form for tørt blandingsprodukt kaldet X-SCM
  • Biokulfiller, som tilsætning til betonproduktionen.

Derudover er der blevet lempet på kravene til minimum cementindhold i alle eksponeringsklasser fra XC2 til XA3. Det betyder, at der nu kun behøver at være 100 kg/m3 mod tidligere 150 kg/m3.

Sidst men ikke mindst åbner den reviderede standard op for, at betonproducenterne kan anvende returbeton med op til 120 minutters modenhed, samt hvor op til 75 % af den sammenblandede beton for X0 og XC1 består af returbeton. For de øvrige eksponeringsklasser gælder 90 minutters modenhed og 50 % returbeton i sammenblandet beton.  

- Det er godt for byggebranchen, at vi nu har fået den nødvendige dokumentation for, at man kan bruge slagge, kalcineret ler og X-SCM, da det kan bidrage til at få betonbranchen i en grønnere retning. Det er både med til at mindske CO2-udledning nu og fremadrettet, siger Alexander Mollan Bohn Christiansen.

Den nye udgave DS 206:2024, der erstatter den tidl. DS/EN 206 DK NA:2023, er stadig en del af BR18.

Inden standarden blev udgivet, har den været til høring i 60 dage, så alle interesserede har haft mulighed for at indsende høringskommentarer. Kommentarerne er efterfølgende blevet gennemgået og indarbejdet af udvalget.
Kontakt

Alexander Mollan Bohn Christiansen
Alexander Mollan Bohn Christiansen Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: amc@ds.dk
T: 39 96 62 37

Se også

Nyt grønlandsk bygningsreglement og nye grønlandske annekser til eurocodes på vej

26. juni 2024

Nyt grønlandsk bygningsreglement og nye grønlandske annekser til eurocodes på vej

Processen med at overgå til de grønlandske annekser til eurocodes er kommet et stort skridt videre, og dokumenterne kan allerede nu tilgås på Dansk Standards hjemmeside.

Se eller gense webinar om mere bæredygtig renovering

11. juni 2024

Se eller gense webinar om mere bæredygtig renovering

Bliv introduceret til den europæiske standard for mere bæredygtig renovering, og hvordan standarden kan bruges til at sikre, at eksisterende bygninger renoveres på en mere bæredygtig måde. Få også en introduktion til Svanemærkets krav til renoveri...

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

15. april 2024

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

Den danske standard, DS 206:2024, der supplerer den europæiske standard DS/EN 206 for beton er netop sendt i høring efter, at den har gennemgået en revision. Den reviderede betonstandard får titlen DS 206:2024 og vil ligesom sin forgænger DS/EN 20...