CSR-guide

Hvorfor CSR

CSR er en god investering og giver jeres kunder tryghed. Ansvaret for at drive en forretning, hvor der tages hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi, er grundstammen i begrebet CSR.

Stærkt konkurrenceparameter 

Jeres kunder kan føle tryghed ved at handle med jer og have tiltro til, at I har styr på jeres processer og værdikæder. I kan være på forkant og se det som en måde at differentiere jer på og som en investering i fremtiden. 

Styrkede relationer til interessenter 

CSR-arbejdet kræver, at I arbejder bevidst med jeres interessenter. Hvad der er vigtigt for jer og hvad er vigtigt for interessenten, er ikke nødvendigvis det samme, men det er vigtigt at få synliggjort begge dele – og tage højde for det i prioriteringen af jeres indsats. 

Stærkere omdømme 

Det har stor brandingværdi at arbejde systematisk og strategisk med CSR. Det kan medføre stor opmærksomhed fra jeres kunder og påvirke jeres image. 

Styrke dokumentationen for jeres indsats i forhold til samfundsmæssigt ansvar 

Ved at arbejde med CSR-standarden, ISO 26000, kan I gå fra en ad hoc-tilgang til en systematisk indsats. I kan med andre ord få sat arbejdet i system og dokumentere, at I har styr på jeres processer og værdikæde, og at I agerer ansvarligt. 

Tiltrække, fastholde og motivere medarbejdere ved at have en sund og sikker arbejdsplads 

Arbejdet med CSR kræver, at der er fokus på sundhed og sikkerhed for medarbejderne. Arbejdet kan være med til at styrke jeres virksomheds evne til at rekruttere, motivere og fastholde medarbejdere. 

Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30