DS 3033 – standard for indeklima

Med standarden for indeklima DS 3033 er det blevet lettere at tale om godt og dårligt indeklima. Standarden gør det muligt at kvalitetsmærke indeklimaet i blandt andet boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer.

Hvad kan indeklimastandarden? 

Med DS 3033 kan kvaliteten af indeklimaet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer måles og mærkes efter fem klasser. Den kan bruges i alle bygninger fra færdigt nybyggeri til eksisterende byggerier. Standarden kan samtidig danne grundlag for krav til indeklimaet, fx ved udbud.

Ordningen giver en samlet vurdering af indeklimaet og adskiller sig således fra andre ordninger, der har haft fokus på byggevarer og tilstedeværelsen af farlige stoffer i byggevarer.

Hvorfor er indeklimaet vigtigt?

Sunde bygninger med et godt indeklima er af stor betydning for vores fysiske og mentale velbefindende. Vores boliger skal have et godt og sundt indeklima, så vi ikke bliver syge af at bo der. Vores skoler og daginstitutioner skal danne gode og sunde rammer for børns opvækst og være gode læringsmiljøer, og vores kontorarbejdspladser skal være sunde, så de ikke lægger en dæmper på arbejdsevnen og -glæden.

De ni indeklimaparametre

De udvalgte ni parametre er dem, som har størst betydning for brugernes sundhed og komfort på kort eller langt sigt. Indeklimamærkningen er baseret på målinger og vurderinger.

  1. Ventilationsrate
  2. CO2
  3. Termiske forhold
  4. Radon
  5. Formaldehyd
  6. Partikler
  7. Fugt/skimmelsvampe
  8. Dagslys og kunstig belysning
  9. Akustiske forhold

De fem klasser

Efter en grundig analyse og vurdering af indeklimaets kvalitet tildeles bygningen en af fem indeklimaklasser.

Hvem mærker indeklimaet?

Indeklimaet klassificeres af certificerede indeklimakonsulenter, som alle skal have gennemgået et kursus med bestået eksamen. Dette sikrer, at vurderinger og målinger udføres professionelt på et gennemskueligt og omkostningseffektivt grundlag. Kurserne arrangeres af Dansk Standard.