Udvalg

Asset Management (S-861)

Bliv medlem i det danske standardiseringsudvalg for asset management og deltag i udarbejdelsen af de internationale standarder.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Kasper Muhlbach 1635X489 Neu

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Arbejdsområde

Asset management er et værktøj til at realisere merværdi til en organisation ved at lede, koordinere og styre finansielle, driftsmæssige, vedligeholdelsesmæssige, risikomæssige og andre asset-relaterede aktiviteter i en organisation.

Et aktiv er noget, der har potentiel eller faktisk værdi for en organisation. Aktiverne kan være både fysiske og immaterielle aktiver.

Hvem udarbejder de internationale standarder for asset management?

ISO – den Internationale Standardiserings Organisation – har etableret en komité ISO/TC 251, Asset management, som har til opgave at udvikle og vedligeholde de internationale, konsensusbaserede standarder for asset management. Dansk Standard har - som det danske medlem af ISO - etableret et DS-standardiseringsudvalg, der følger arbejdet og deltager i ISO/TC 251 og dens arbejdsgrupper. Det danske udvalg afstemmer de danske holdninger og udpeger eksperter til de internationale arbejdsgrupper. Desuden er udvalget ansvarlig for de danske oversættelser af de internationale standarder. Alle interesserede kan melde sig ind i det danske følgeudvalg – det kan give både indsigt i og indflydelse på standarderne og give adgang til et dansk og internationalt netværk af asset management-eksperter.

Den internationale komités mission er:

 • Promovere fordelene ved asset management, både internt og eksternt
 • Modtage feedback og fremme disciplinen asset management
 • Afstemme og udvikle nye produkter, der kan forbedre og udvide forståelsen af asset management.

Hovedstandarden for asset management, ISO 55001, er under revision

Den internationale standard, ISO 55001, definerer kravene til et ledelsessystem for asset management. Den udkom i 2014 og er nu under revision baseret på de erfaringer, der er høstet med standardens brug i de mange organisationer, der siden 2014 har implementeret kravene i standarden. Det tager et par år at revidere standarden, så tiden er inde til at deltage i den internationale revisionsproces, hvis man ønsker indflydelse på kravene eller ønsker at tilegne sig bedst mulig viden om indholdet og rationalerne bag kravene i den kommende, nye udgave.

Andre emner under ISO/TC 251

 • ISO 55011 er på vej og vil være en vejledning i, hvordan det kan skabes et miljø, der understøtter en mere effektiv levering af offentlige, politiske mål gennem asset management. Grundet uenighed om formålet med det første dokument er arbejdet sat tilbage til startpunktet.
 • Der er igangsat et forarbejde, der skal føre til en vejledning for investering og andre asset management-beslutningstagninger for optimering af værdi, når man står over for flere kriterier og konkurrerende mål.
 • Der er igangsat arbejde om asset management-beslutningstagen – et arbejde, som vil blive udført i samarbejde med ISO-komiteen ISO/TC 322, Sustainable finance.
 • Der arbejdes også på at begynde et arbejde for asset management-registre med fokus på nye digitale muligheder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • DSB
 • Energinet Eltransmission A/S
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • Green Power Denmark
 • Hofor A/S
 • N1 A/S
 • Reliasset A/S
 • Tvis Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.