Udvalg

Ligestilling og diversitet (S-876)

Udvalget står for udviklingen af en dansk ledelsesstandard DS 5001 Ledelsessystemer for ligestilling og diversitet, som kan hjælpe virksomheder og organisationer med at komme i mål med deres arbejde for en mere ligelig kønsrepræsentation samt diversitet.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Lise Aagesen 1635X489 Neu

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39966328

Arbejdsområde

Standarden skal være et brugbart værktøj, som virksomheder og organisationer kan benytte til at etablere og vedligeholde effektive ledelsessystemer for ligestilling og diversitet. Der, hvor det er relevant, skal dette ledelsessystem kunne integreres med andre ledelsessystemer.

Målet med standarden er at gøre det lettere for arbejdsgivere at etablere og vedligeholde inkluderende arbejdspladser samt at dokumentere egne indsatser og resultater. Det vil blive frivilligt, om man ønsker at implementere standarden, og ligeledes om man ønsker at opnå en certificering i den.

Standarden vil være egnet til virksomheder, organisationer og institutioner i alle størrelser og brancher.

Arbejdet er påbegyndt i december 2020 og standarden forventes udgivet i 1. halvdel af 2022.

Udbytte

 • Indblik i aktuel forskning og debat vedr. ligestilling og diversitet.
 • Forståelse for, hvordan en standard kan hjælpe virksomheder med at understøtte arbejdet med ligestilling og diversitet.
 • Mulighed for at diskutere og sætte prioriteter i det fremadrettede arbejde.
 • Mulighed for at påvirke indhold og krav til en kommende certificerbar standard for ligestilling og diversitet.

Målgruppe

HR-chefer, arbejdsmiljøansvarlige, CSR-chefer o.l. i stort set alle typer organisationer med særlig fokus på CSR, ligestilling og SDG 5.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • Accenture A/S
 • Akademikernes Centralorganisation
 • Annelise Ryberg
 • Bech-Bruun Advokatfirma
 • Cohera
 • Copenhagen Pride
 • Danmarks Nationalbank
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • Dansk Industri
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • Erhvervsstyrelsen
 • Finansforbundet
 • Finanssektorens Arbejdsgiverforening
 • HK/Danmark
 • Kvinfo
 • Mannaz A/S
 • Mercer (Danmark) A/S
 • MP Pension, Pensionskassen For Magistre og Psykolo
 • Nestle Danmark A/S
 • Nordisk Ministerråd
 • Normværk
 • On The Agenda ApS
 • Rambøll Danmark A/S
 • Rambøll Management A/S
 • Socialdemokratiet (Sekretariat, Christiansborg)
 • Ørsted Services A/S