PECB-kursus

E-læringskursus: ISO/IEC 27001 Lead Auditor - certificeret af PECB

Lær at mestre auditteknikker og få kompetencer til at lede en audit af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) og et auditteam.

Oversigt over kurset

På dette e-læringskursus får du viden og færdigheder til at planlægge og gennemføre interne og eksterne audit i overensstemmelse med certificeringsprocessen i ISO 19011 og ISO/IEC 17021-1.

Du lærer at mestre auditteknikker og få kompetencer til at lede et auditprogram, et auditteam, kommunikere med kunder og løse potentielle konflikter.

Når du har tilegnet dig de nødvendige færdigheder til at udføre ISMS-audit, kan du gå til eksamen og ansøge om et “PECB Certified ISO 27001 Lead Auditor”-bevis. Med en certificering som PECB-Lead Auditor viser du, at du har færdigheder “og kompetencer til at auditere organisationer på grundlag af best practice.

Undervisning foregår som e-læringskursus på engelsk. Kursusmateriale samt eksamen er på engelsk.

Standarderne ISO/IEC 27001 og ISO 19011 udleveres i forbindelse med e-læringskurset og er med i prisen.

Det får du ud af kurset

 • Forstår driften af et ledelsessystem for informationssikkerhed baseret på ISO/IEC 27001
 • Anerkender sammenhængen mellem ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 og andre standarder og lovgivningsmæssige rammer
 • Forstår en auditors rolle i forhold til at planlægge, lede og følge op på en audit af et ledelsessystem i overensstemmelse med ISO 19011
 • Lærer at lede en audit og et auditteam
 • Lærer at fortolke kravene i ISO/IEC 27001 i forbindelse med en ISMS-audit
 • Får en auditors kompetencer til at planlægge en audit, lede en audit, udarbejde rapporter og følge op på en audit i overensstemmelse med ISO 19011

Målgruppe

 • Auditorer, der ønsker at gennemføre og lede certificeringsaudit af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS)
 • Ledere eller konsulenter, der ønsker at mestre en ISMS-auditproces
 • Personer med ansvar for at sikre overensstemmelse med ISMS-kravene
 • Tekniske eksperter, der ønsker at forberede sig til en ISMS-audit
 • Ekspertrådgivere inden for informationssikkerhedsledelse

Undervisere

Erfarne undervisere fra hele verden underviser her. Hvert kursus er opdelt i videoafsnit og underafsnit. Videoerne indeholder animationer, der understøtter det, underviseren fortæller. Der er indarbejdet quizzer i e-læringskurserne.

Mere information om kurset

Undervisning, e-læringsmateriale og eksamen er på engelsk.

Deltagerne får udleveret kursusmaterialet online, indeholdende over 450 sider, inkl. eksempler, best practices, øvelser og quizzer. Desuden modtager du ISO/IEC 27001 og ISO 19011 standarden i printet format. En attestation for kursusgennemførelse på 31 CPD (Continuing Professional Development) credits udstedes til kursusdeltagerne.

Eksamens- og certificeringsgebyr er inkluderet i kursusprisen. Eksamen varer 3 timer og består af 80 multiple choice-spørgsmål (open book). Kursisten booker selv sin online-eksamen efterfølgende via PECB: https://pecb.com/en/eventExamList/schedule 

Pris for kurset

Prisen er 10.900 kr. inkl. standarderne ISO/IEC 27001 og ISO 19011.

Fra bestilling af e-læringskurset kan der gå op til 10 arbejdsdage før du modtager linket til undervisningen. Betaling sker forud for modtagelse af linket.

Vil du vide mere?

Kontakt

Lotte Dyppel
Lotte Dyppel Afdelingschef | Head of Department
Kursus
E: ld@ds.dk
T: 39 96 61 67

Bestil e-læringskurset

 


Privatlivspolitik

Læs hvordan vi indsamler og behandler data i vores privatlivspolitik.


ISO/IEC 27001 Lead Auditor