Hvorfor deltage på Sustainability Manager-uddannelsen

Din virksomhed kan få store konkurrencefordele, hvis I arbejder med bæredygtighed, og samtidig er længere fremme end jeres konkurrenter. Der er mange gode grunde til at komme i gang med at styrke jeres viden og kompetencer inden for bæredygtighed.

Gå til tilmelding

Stor efterspørgsel på bæredygtighedskompetencer:

Bæredygtighed er kommet for at blive, og i erhvervslivet er der stor efterspørgsel på kompetencer inden for bæredygtighed. Kunder, samarbejdspartnere og omverdenen bliver stadigt mere opmærksomme på bæredygtighed, og det afspejles også i deres krav til virksomheder. Hvis jeres klimaaftryk er urimelig højt, eller I ikke formår at klarlægge jeres aftryk, risikerer I, at kunder eller samarbejdspartnere vælger jer fra. Din virksomhed kan derfor få store konkurrencefordele, hvis I arbejder med bæredygtighed, og samtidig er længere fremme end jeres konkurrenter. Der er altså mange gode grunde til at komme i gang med at styrke jeres viden og kompetencer inden for bæredygtighed.

Bæredygtighedstiltag hjælper både kloden og virksomheden

Bæredygtighedstiltag og bæredygtighedsprojekter kan hjælpe vores klode på mange måder. FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er et udtryk for de alvorlige udfordringer, som kloden og dens indbyggere står overfor. Ved at din virksomhed arbejder med verdensmålene, vil I opleve en konstruktiv dobbelteffekt. Udover at I er med til at løse nogle af klodens udfordringer, vil din virksomhed desuden kunne få et stort udbytte af at arbejde med målene. Virksomhedens brand bliver nemlig styrket både indadtil og udadtil ved at arbejde med FN’s verdensmål og konkrete bæredygtighedstiltag. Dermed kan virksomheden positionere sig stærkt på et nationalt og globalt marked, hvor bæredygtighed stadig bliver et vigtigere – om ikke nødvendigt – konkurrenceparameter.

Dit eget personlige udbytte:

 • Du bliver et aktiv for din organisation, da du bliver i stand til at udvikle og drive bæredygtighedsprojekter.
 • Du får et solidt kendskab til metoder, der kan hjælpe til vurdering potentialer og risici i en bæredygtig kontekst.
 • Du får anvendelig viden om bæredygtighed og FN’s verdensmål, som du kan omdanne til konkrete tiltag i jeres forretning.
 • Du får et overblik over de vigtigste metoder og teorier samt de bedste og mest anerkendte internationale standarder.
 • Du får konkrete metoder og værktøjer til etablering, implementering og opfølgning på jeres virksomheds bæredygtighedsstrategi.
 • Du får vejledning i de bedste praksisser inden for flere grene af bæredygtighed, samt hvordan du troværdigt rapporterer bl.a. via ESG-frameworket.
 • Du får idéer til, hvordan et ledelsessystem etableres, og hvordan bæredygtighedsprincipper integreres i eksisterende ledelsessystemer.

Din virksomhed får:

 • En stærk ressource, der kan rådgive og sparre med ledelsen om bæredygtighedstiltag.
 • Mulighed for at arbejde strategisk og praktisk med bæredygtighed og FN’s verdensmål i praksis
 • Kompetencen til at kunne etablere og udfolde en bæredygtighedsstrategi og evaluere effektiviteten heraf og dermed styrke kommunikationen inden for bæredygtighedsområdet.
 • Input til, hvordan bæredygtighedstilgangen kan gavne forretningen og bibringe værdi, hvilket kan skærpe konkurrenceevnen
 • Dokumentation for bæredygtighedsindsatser, der giver bedre mulighed for at kunne tiltrække fremtidige medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere samt modne de eksisterende.
 • En styrket position ift. at kunne stille relevante og hjælpsomme krav gennem jeres forsyningskæder og opnå højere grad af troværdighed.

 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41