Sustainability Manager

Modulernes opbygning

Uddannelsen er bygget op over 10 dage, hvor du vil blive ført igennem de fire grundmoduler. Mellem hvert modul vil du skulle arbejde med en udvalgt del af pensum med udgangspunkt i din egen organisation.

Gå til tilmelding

Modul 1 – Bæredygtighedsstrategi:

På modul 1 får du en forståelse for bæredygtighedsbegrebet, og hvordan en bæredygtighedsstrategi skal designes og gennemføres. Du bliver introduceret til og trænet i værktøjer til forståelse af virksomhedens kontekst, interessenter, risici og muligheder samt til vurdering af modenhed.

Modul 2 - Introduktion til ledelsessystemer:

På modul 2 får du en forståelse af, hvordan ledelsessystemer understøtter eksekvering af bæredygtighedsstrategien. Gennem praktiske øvelser får du en viden om udvalgte krav i ISO 14001 og 9001, samt hvordan de kan anvendes til at understøtte bæredygtighedsarbejdet. Herudover præsenteres også praksisser i forhold til CSR-arbejdet.

Modul 3 - Troværdige data og rapportering:

På modul 3 bliver du introduceret for god praksis inden for dataindsamling og rapportering, hvilket gør dig i stand til at indsamle, vurdere og kommunikere om virksomhedens bæredygtighedsperformance samt sikre troværdige og valide data.

Modul 4 - Assessment og audit + eksamen:

På modul 4 lærer du at anvende selvevaluering og audit som metoder til at evaluere organisationers modenhed, performance og strategi inden for bæredygtighed. Modulet afsluttes med eksamen, hvor du med udgangspunkt i en case skal demonstrere, at du kan anvende de værktøjer, du er blevet introduceret for igennem de fire moduler.

Tilvalgsmoduler – bliv ekstra skarp på innovationsledelse og styring af forsyningskæden

Som tillæg til de fire grundmoduler, kan du vælge at deltage på to tilvalgsmoduler: modul 5 - Innovationsledelse og modul 6 - Styring af forsyningskæden.

  • På modul 5 får du en øget forståelse for de processer, der driver innovation i en virksomhed, og som kan få virksomheder til at innovere med et mere bæredygtigt fokus bl.a. ved inddragelse af relevante direktiver. Du vil på modulet blive præsenteret for bedste praksis til skabelse af en innovations- og forbedringskultur samt arbejde med metoder til vurdering af virksomhedens innovationsmetoder.
  • På modul 6 får du en øget forståelse for styring og samarbejde med leverandører og andre interessenter i forsyningskæden. Modulet lægger vægt på, hvilke krav der stilles i forbindelse med udbud, og hvordan det påvirker kontrakter samt den følgende leverandørstyring. Du vil blive præsenteret for forskellige metoder til efterspørgsel og verificering af data i forsyningskæden. På modulet får du desuden mulighed for at arbejde praktisk med cases og afprøve metoder samt bedste praksis inden for leverandørstyring.
Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41