Kursus

DS Universet - introduktion til europæisk og international standardisering

DS-Universet tilbyder dig et gratis overblik - og detaljeret indsigt i de regler og procedurer, der gælder for de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer; CEN, CENELEC, IEC og ISO.

Oversigt

Herunder fortælles der også om de to, helt centrale samarbejdsaftaler mellem CEN/ISO og IEC/CENELEC. Disse aftaler kaldes for henholdsvis Wien- og Frankfurt-aftalen.

Elektrotekniske standarder udvikles i CENELEC og IEC og er i udpræget grad sikkerhedsstandarder, men dækker også performance og informations- og kommunikationsteknologi. Mange af standarderne bruges eller nævnes i både national og Europæisk lovgivning. Stort set alle andre emner, som ikke er elektrotekniske, udvikles i ISO og CEN. Disse standardiseringsorganisationers formål er, ligesom IEC og CENELEC’s, at fremme kvalitet, sikkerhed og effektivitet inden for forskellige industrier og sek-torer, henholdsvis internationalt og europæisk.

Kurset giver dig

  • Indblik i samarbejdet og tilhørende strategi mellem IEC og CENELEC og ISO og CEN.
  • Viden om reglerne for ISO/IEC og de væsentligste forskelle mellem de to.
  • Viden om reglerne for CEN/CENELEC og de væsentligste forskelle mellem de to.
  • Information om kommentering og deltagelse i standardiseringsarbejdet i de fire organisationer
  • Fra idé til standard; procedurer
  • Viden om de centrale samarbejdsaftaler, Wien- og Frankfurt-aftalen

Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der arbejder med eller interesserer sig for standarder – særligt inden for det elektrotekniske område og byggeri.

Undervisere

Marika Englén er standardiseringskonsulent i Dansk Standard, der hovedsageligt arbejder med bæredygtigt byggeri. Marika driver blandt andet standardiseringsudvalg, der arbejder med initiativer og aktiviteter omkring udvikling af euro-pæiske og internationale standarder indenfor LCA-beregninger på bygningsniveau og produktniveau. Derudover fungerer Marika som sekretariat for en europæisk arbejdsgruppe, der er i gang med at skrive en rammestandard indenfor cirkulær økonomi i byggeriet.

Mads Thomsen, uddannet maskinmester i januar 2023 og har siden da fungeret som standardiseringskonsulent i Dansk Standard. Mads sidder som ansvarlig for en af de største, elektrotekniske udvalg hos Dansk Standard, som har ansvaret for elektriske installationer og den dertilhørende sikkerhed. Mads har i denne forbindelse deltaget i både europæiske - og internationale, tekniske komité-møder og kender derfor til de regler og procedurer, som vedrører dette.

Program

  • Opdateres

No show fee

Det er gratis at deltage på DS-universets kurser. Men da kurserne er meget populære, er der ofte ventelister på dem. Derfor vil der ved afmelding efter afmeldings fristen eller ved udeblivelse uden afbud blive opkrævet et 'No-show fee' på 750 kr.