Gratis seminar

DS-universet - Introduktion til standardisering

Standarder og standardiseringsarbejdet har sit eget sprog, egne regler og er fyldt med forkortelser. På dette seminar får du en overordnet præsentation af Dansk Standard, standardi­serings­organisa­tionerne, standardiserings­processen og forkortelser.

Oversigt

Standarder og standardiseringsarbejdet har sit eget sprog, egne regler og er fyldt med forkortelser. På dette seminar får du en overordnet præsentation af Dansk Standard, standardi­serings­organisa­tionerne, standardiserings­processen og forkortelser. Endvidere får du indblik i standardiseringens sammenhæng med myndighedernes arbejde.

Dermed får du en grundlæggende forståelse for, hvad det vil sige at deltage i standardiseringsarbejdet og et unikt indblik i myndigheder og organisationers engagement i standardisering.

Kurset giver dig

  • Svar på hvad en standard består af
  • Viden om forskellige typer af standarder
  • Indblik i hvordan standardiseringsarbejdet hænger sammen med myndighedernes arbejde

Målgruppe

Kurset er relevant for medlemmer i standardiseringsudvalg og alle andre, der har interesse i standarder og standardiseringsarbejdet.

Underviser

Jesper Lauridsen er seniorkonsulent i Dansk Standard på miljøområdet og samarbejder med eksperter fra hele verden omkring udarbejdelse af standarder for miljøledelse, livscyklusvurdering, miljømærkning og drivhusgasser. Derudover samarbejder han med en række større virksomheder omkring udvikling af standarder i forlængelse af REACH, RoHS og WEEE. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Jesper på jln@ds.dk.

Program

  • Registrering, kaffe/the og rundstykke
  • Velkomst og overordnet introduktion til standardisering
  • DS og det internationale standardiseringsnetværk
  • Pause
  • Hvem er deltager i standardisering?
  • Fra idé til standard
  • Opsamling og afrunding

No show fee

Det er gratis at deltage på DS-universets kurser. Men da kurserne er meget populære, er der ofte ventelister på dem. Derfor vil der ved afmelding efter afmeldings fristen eller ved udeblivelse uden afbud blive opkrævet et 'No-show fee' på 750 kr.