Kursus: Varighed 2 dage

Introduktion til ISO 9004 – Vejledning i opnåelse af vedvarende succes

Formålet med kurset er at introducere dig for en af de bedste vejledninger, der indeholder et selvevalueringsværktøj inden for vurdering af ledelsessystemer, så din organisation får en systematisk metode til at vurdere egne tilgange og resultater på en anerkendt og systematisk måde, som kan danne grundlag for udvikling af strategi, ledelsessystemer og præstation.

Oversigt over kurset

ISO 9004, standarden for vedvarende succes, indeholder en lang række praktiske tips til, hvordan en virksomhed over en årrække kan modnes, blive mere robust og dermed øge sandsynligheden for vedvarende succes.

Vejledningen indeholder endvidere en selvevalueringsmetode som umiddelbart kan implementeres med det formål at øge en organisations mulighed for at få vedvarende succes. 

Formålet med kurset er at introducere dig for en af de bedste vejledninger inden for vurdering af ledelsessystemer, så din organisation får en systematisk metode til at vurdere egne tilgange og resultater på en anerkendt og systematisk måde, som kan danne grundlag for udvikling af strategi, ledelsessystemer og præstation. 

Vejledningen er udviklet af eksperter indenfor evaluering af hvor gode organisationer er til at implementere deres strategier systematisk og ved anvendelse af deres ledelsessystem. Der findes evidens for, at de virksomheder, som arbejder systematisk og løbende forbedrer deres systemer, kultur, produkter og services også har en større avance og har lettere ved at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

I en tid med mangel på kompetencer og behov for optimering og investering i nye og måske mere grønne løsninger, er der behov for værktøjer og metoder til at evaluere vores egen indsats mere end nogensinde før. Det får du med dette kursus en grundig introduktion til.

Kurset giver dig viden om

 • Som kursist opnår du et overblik over og kendskab til ISO 9004, som selvevalueringsværktøj og indsigt i sammenhængene mellem en organisation og dennes evne til systematisk at eksekvere sin strategi bl.a. ved hjælp af sit ledelsessystem.
 • Som virksomhed kan I opnå kendskab til et, for mange ukendt værktøj, som kan bidrage til øget modenhed i organisationen, som igen kan medføre øget konkurrenceevne, større robusthed, bedre leverandørstyring m.m. baseret på en konsensusorienteret modenhedsvurdering.
 • Viden om, hvordan man giver værdiskabende feedback til sin organisation baseret på en helt grundlæggende forståelse for en organisations øko-system.
 • Metoder til identifikation af strategiske prioriteringer for jeres organisation og metoder til at opnå konsensus om niveau og modenhedsscore jf. 9004s
 • Metoder til at analysere en organisation og dermed danne grundlag og kontekst for en selvevaluering.
 • I opnår viden om fordele og faldgruber ved selvevaluering og de særlige kompetencer en assessor og et assessor-team skal besidde.

Målgruppe for kurset

Virksomhedsledere, direktører, kvalitetsledere, kvalitetschefer, ledere, business improvement officers, procesejere, konsulenter og andre medarbejdere, som ønsker at modne deres organisation og dennes evne til at eksekvere sin strategi via ledelse, systematik og ledelsessystemer.  
Auditorer, som har en holistisk, forretningsorienteret og strategisk profil.  

Det får din virksomhed ud af kurset

Som topledelse får I en solid metode til vurdering af jeres organisations modenhed baseret på best practices fra de førende eksperter i verden. 

Underviser

Kasper Mühlbach, Chefkonsulent, IRCA-certificeret ledende auditor indenfor kvalitets- og miljøledelse og EFQM Business Excellence Lead Assessor.

 

 

Program

 • Assessorrollen
 • Forståelse for en organisations kontekst
 • Anvendelse af selv-evaluering
 • Interviews og demonstreret evidens
 • Konsensus om scoring og modenhed
 • Identifikation af styrker og potentialer
 • Rapportering
 • Introduktion til ISO 9004
 • Gennemgang og anvendelse af selvevalueringsmodellen

Mere information om kurset

Forudsætninger: 
Erfaring med ledelse og ledelsessystemer er et krav. Det er yderligere en fordel, hvis du f.eks. også har deltaget i strategiudvikling, implementering og opfølgning/evaluering. 

Inden kurset: 

Inden kurset får du tilsendt en omfattende case og 2-4 opgaver, som du ved at analysere case virksomheden skal svare på. 

Det er en forudsætning for deltagelse på kurset at opgaverne er løst senest 4 dage inden kursusstart og sendt til underviseren. 

Dagene vil være en blanding af oplæg, diskussioner og øvelser baseret på den selvevalueringsmodel, som er indeholdt i vejledningen og den tilhørende case.

Efter kurset

Efter kurset inviteres du til at deltage ½ dag, hvor temaet vil være erfaringsudveksling ift. at anvende selvevalueringsværktøjet og på sigt indgå i et assessornetværk. 

Pris for kurset

Prisen er 9.800 kr. inkl. ISO 9004-standarden

Kontakt os

Næste kursusdato er endnu ikke fastlagt.
For yderligere information kan du kontakte underviseren

Kasper Hillgaard Mühlbach
Chefkonsulent
E: kahm@ds.dk 
T: 39 96 62 41