Online 26. oktober kl. 13.00 - 14.00

Webinar: Nye EU-regler for brug af data

Hør, hvilke krav og muligheder danske virksomheder får med de nye EU-regler for datadeling, og hvordan standarder kan hjælpe virksomheder til at dele data.

Oversigt

EU har med datastyringsforordningen (Data Governance Act) og dataforordningen (Data Act) vedtaget ny EU-lovgivning, som både giver muligheder for og stiller krav til datadeling for det danske erhvervsliv.

Datastyringsforordningen skal blandt andet fremme en ny forretningsmodel for ”dataformidlingstjenester”, der skal skabe et sikkert miljø, hvor virksomheder eller enkeltpersoner kan dele data. Der bliver også oprettet Det Europæiske Datainnovationsråd, som skal fremme datadeling på tværs af de europæiske lande og fx udstikke retningslinjer for udviklingen af de såkaldte ”data spaces”.

Dataforordningen har til hensigt at fjerne hindringer for adgang til data for både private og offentlige aktører. Målet er blandt andet at frigøre potentialet ved data, der genereres af forbundne produkter i Europa, som EU ser som et af nøgleområderne for innovation i de kommende årtier.

Dansk Standard inviterer til et webinar, hvor du vil få en generel introduktion til den nye EU-lovgivning på dataområdet. På webinaret kan du høre om, hvordan danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder bliver påvirket af de nye krav og indsatser. Du vil også få et indblik i, hvordan standardiseringsarbejdet er knyttet til det nye EU-lovgivning på dataområdet.

Du vil på webinaret høre oplæg fra Digitaliseringsstyrelsen, som vil præsentere de nye EU-krav, og hvad regeringens næste skridt er på området. Du vil også møde DI, som vil fortælle om, hvad de nye regler betyder for det danske erhvervsliv. Afslutningsvis vil Dansk Standard give et indblik i behovet for standardisering og nye indsatser.

Det får du ud af det

  • Overblik over EU’s regulering på dataområdet og næste skridt
  • Indblik i, hvilke krav på dataområdet som danske virksomheder skal leve op til
  • Viden om koblingen mellem regulering og standarder

Målgruppe

Dette webinar er relevant for alle, der arbejder med data eller er interesserede i politiske initiativer på dataområdet. Det kan fx være virksomheder, myndigheder eller organisationer, der arbejder som dataproducenter, dataindehavere eller dataanvendere.

Program

  • Velkommen, v/Dansk Standard
  • Overblik over EU-lovgivning og næste skridt, v/ Dawood Jacobsen, Digitaliseringsministeriet
  • Betydning for erhvervslivet og SMV’er, v/DI Digital
  • Behov for standardisering og nye indsatser, v/Bjørn Nørrekjær Hvidtfeldt, Dansk Standard
  • Afrunding, v/Dansk Standard

Kontakt

Bjørn Nørrekjær Hvidtfeldt
Bjørn Nørrekjær Hvidtfeldt Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: bnh@ds.dk
T: 39 96 61 54