Webinar, 1. september 2021, 15-16.30

Ny standard for whistleblowing - hør om ledelsessystemet ISO 37002

Få indblik i hvordan den nye standard for whistleblowing og den nye lov om beskyttelse af whistleblowere kan spille sammen og tilføre værdi for de organisationer, der står overfor at skulle implementere en whistleblowerordning.

Oversigt

Den kommende lov om beskyttelse af whistleblowere stiller krav til virksomheder og organisationer af en vis størrelse om at etablere en whistleblowerordning.

Lovgivningens fokus er beskyttelse af whistleblowere. Samtidig ønsker de fleste virksomheder at understøtte en kultur hvor der ikke foregår lovovertrædelser, grov chikane eller andre kritisable forhold, som giver anledning til whistleblowing. Derfor handler det om at sikre en kultur, der understøtter en etisk, ansvarlig adfærd, så situationerne ikke opstår.

Den nye standard, Ledelsessystemer for whistleblowing – Vejledning, giver virksomheder og organisationer rammerne til at implementere en whistleblowerordning, der understøtter kulturen i virksomheden. Ledelsessystemet giver desuden virksomhederne mulighed for at etablere en systematisk tilgang til at implementere og demonstrere dens arbejde med åbenhed, gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed.

På mødet får du en introduktion til loven og standarden for whistleblowerordning. Du vil også blive præsenteret for, hvordan du kan få mulighed for at få indflydelse på standarden og være på forkant med kravene bl.a. i forhold til rådgivning.

Det får du ud af at deltage

 • Indblik i den nye lov om beskyttelse af whistleblowere
 • Viden om den nye, internationale standard for whistleblowing
 • Overblik over, hvordan den kommende standard kan anvendes ift. at arbejde med en generel etisk ansvarlig kultur.

Målgruppe

Virksomheder der ønsker at etablere en whistleblowerordning, enten på baggrund af den nye lov om beskyttelse af whistleblowere eller for at sikre en etisk ansvarlig drift

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard på cvf@ds.dk eller på tlf.: 39966130.

Program

 • Velkomst v/ Charlotte Vincentz Fischer, Dansk Standard

 • Hvorfor en standard om whistleblowing? v/ Charlotte Vincentz Fischer, Dansk Standard
  Hvad kan standarden, og hvordan den hænger sammen med andre standarder.

 • Hvad kan standarden tilføre de kommende lovkrav? v/ Søren Hornbæk Svendsen, Horten
  Hvordan understøtter ISO-standarden den kommende lov om beskyttelse af whistleblowere?

 • Hvad er formålet med en whistleblowerordning? v/ Monna Maria Nielsen, PwC Danmark
  Hvordan kan organisationen i praksis få gavn af at etablere en whistleblowerordning?

 • Whistleblowerordning – hvorfor en mærkesag for Transparency International? v/ Charlotte Willer, Transparency International, Danmark
  Hvad er værdien af whistleblowerordninger? Og hvordan kan standarden understøtte indsatsen?

 • Opsamling