17. marts 2023

Fælles dansk taksonomi fortolkning for byggeriet

Dansk Standard og DTU samarbejder med en række af byggeriets aktører omkring at nå en fælles fortolkning af kriterier og nødvendig dokumentation.

For at kunne kalde sine økonomiske aktiviteter bæredygtige skal man dokumentere at man overholder de kriterier der beskrives i EU taksonomien. Disse kriterier og dokumentationen hertil, kan fortolkes på flere måder. For ikke at skabe forvirring i branchen har Dansk Standard og DTU startet et projekt, hvor MT Højgaard, NCC, Per Aarsleff, Rambøll, Miljømærkning Danmark og Rådet for bæredygtigt byggeri vil udkomme med en fælles dansk fortolkning af nogle af kravene til byggeriet.