19. december 2022

FAQ fra EU-Kommissionen 

19. december 2022 udkom EU-Kommissionen med en række konkretiseringer af kriterierne i EU-taksonomien i form af en FAQ. Baggrunden for denne FAQ er spørgsmål stillet til EU-Kommissionen fra virksomheder og organisationer rundt om i Europa. 

Denne FAQ bidrager til forståelsen af visse kriterier, hvor det indtil videre har været uklart, hvordan disse skulle forstås.

Fx kan nævnes installationen af varmepumper, som står beskrevet under pkt. 4.16 og pkt. 7.6.

Her ligger forskellen i, at man i afsnit 4.16 betragter installation og drift af andre typer elektriske varmepumper, som ikke er installeret på stedet som tekniske bygningssystemer (fx industrielle varmepumper, varmepumper installeret som en del af et fjernvarmesystem).

I afsnit 7.6 dækker installation af varmepumper over installation, vedligeholdelse, reparation og opgradering af varmepumper oghjælpeteknisk udstyr, der er installeret på stedet som tekniske bygningssystemer. Dvs. en varmepumpe installeret på stedet for at give varme til en specifik bygning.