Kickoff – Plast og emballage

Oversigt

Med EU’s øgede fokus på plastområdet igennem deres plaststrategi og et ønske om en kraftig reduktion af negative miljøvirkninger er der behov for en ny europæisk dagsorden, også inden for standardiseringsområdet.

Til dette kickoff til nye europæiske miljøstandarder for plast og emballage får du en gennemgang af de nye standardiseringsinitiativer inden for plastområdet.

Et af de nye standardiseringsemner har til formål at give en omfattende ordliste og relevante definitioner inden for bionedbrydelighed af plast, biobaseret plast, carbon footprint, mikroplast i miljøet, mekanisk og kemisk genanvendelse, plastaffaldshåndtering samt cirkulær økonomi.

Inden for plastemballage skal der bl.a. udvikles og revideres standarder, som skal understøtte implementeringen af Affaldsrammedirektivet og Emballagedirektivet bl.a. ift. de ”Væsentlige krav” (Essential Requirements) og de nye regler for udvidet producentansvar.

Det får du ud af mødet

 • Indblik i kommende arbejde med plast- og emballage ift. miljøstandardisering.
 • Overblik over igangværende standardiseringsarbejde inden for plast og emballage.
 • Indsigt i, hvordan du har mulighed for at deltage i og påvirke fremtidige standarder for plast og emballage.

Målgruppe

Producenter, affaldsbehandlere, NGO’er, universiteter og myndigheder.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Jesper Lauridsen, jln@ds.dk, tlf.: 39966254 eller seniorkonsulent Charlotte Vincentz Fischer cvf@ds.dk, tlf.: 39966130.

Time

Dagens program

Program følger senere.

  Billeder

  Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.

   Find vej

   Vi har kontor i den karakteristiske bygning Portland Towers.

   Adresse
   Göteborg Plads 1
   2150 Nordhavn