Fødevareaktører investerer i fremtidig vækst

06. november 2013

Fødevareaktører investerer i fremtidig vækst

Danmark har siden 2005 sat den internationale dagsorden for fødevaresikkerhed og -kvalitet til gavn for dansk konkurrencekraft, eksport og markedsadgang.

De sidste 8 år har det internationale fødevaresekretariat, der driver udviklingen af standarder for kvalitet og sikkerhed på fødevareområdet, ligget i Danmark. Det betyder, at danske virksomheder har gode muligheder for at koordinere og præge standardiseringsarbejdet og udformningen af standarderne på området, hvilket giver dem en klar konkurrencefordel – og styrker dansk vækst.

- Danmark er kendt for høj fødevarekvalitet og sikre fødevarer og har en klar erhvervsmæssig styrkeposition på området. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at vi er verdensmestre på området – og sådan skulle det gerne fortsætte. Derfor er vi gået benhårdt efter at beholde fødevaresekretariatet i Danmark. Standardisering er et strategisk redskab, som flere og flere lande - herunder vækstøkonomierne i Asien - satser på til at styrke deres konkurrencekraft og udvikle deres vækstindustrier. Derfor har vi kæmpet ekstra hårdt for at sikre danske interesser på så vigtigt et område, siger Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Flere danske virksomheder ser også fordelene ved at holde sekretariatet i Danmark og dermed sikre mest mulig dansk indflydelse på den kommende revision af fødevarestandarden ISO 22000 og på udviklingen af nye standarder på området.

- Den danske fødevare- og foderbranchen har set en klar fordel i, at det internationale sekretariat bliver i Danmark, og derfor er nogle af aktørerne på området gået sammen og har valgt at finansiere sekretariatet økonomisk. Dermed bevarer vi den danske serveret på området og sikrer, at de danske virksomheder, der er stærkt påvirkede af, hvordan de endelige standarder bliver, kan sætte deres vigtige fingeraftryk på dem og holde fast i de høje danske krav til kvalitet og sikkerhed, siger Jesper Jerlang og fortsætter:

- Særligt i forhold til sikkerhed og kvalitet styrker det de danske virksomheders konkurrencekraft, at Danmark ikke blot sidder med ved bordet, men driver arbejdet og gør danske interesser gældende, når beslutninger træffes om nye standarder. For det giver de kvalitetsorienterede danske virksomheder en konkurrencemæssig fordel, at der er høje standarder for kvalitet og sikkerhed i EU og internationalt. Samtidigt kan det være en fordel for den enkelte virksomhed at deltage i standardiseringsarbejdet og selv være med til at udforme retningslinjer og krav til de produkter, de fremstiller og gerne vil eksportere.

En af de virksomheder, der har valgt at medfinansiere det danske sekretariat er Novozymes, der har enzymer til fødevareindustrien som en væsentlig del af deres produktsortiment:

- Fødevaresekretariatet har en vigtig rolle i at udvikle standarderne for fødevaresikkerhed. Det danske sekretariat har vist, at det kan leve op til forventningerne, så vi ser gerne, at dets arbejde fortsætter. Man skal heller ikke underkende værdien af filosofi og tankegang, hos dem der driver arbejdet; ligesom nærhed alt andet lige er en fordel, siger Marianne Frydendahl, director quality i Novozymes.

Novozymes produktionssites i Danmark og USA er ISO 22000- og FSSC-certificerede, og deres Kina-sites følger efter i første halvdel af 2014.

- Danmark er vigtig del af vores samlede aktiviteter, da mange af vores enzymer til fødevareindustrien produceres i Danmark, og den danske baggrund, med et generelt godt ry, få fødevareskandaler og en effektiv myndighedsopfølgning giver et godt udgangspunkt. Vi synes, at ISO 22000 passer godt til vores ledelsesfilosofi og måde at arbejde på. Standarden giver inden for sine rammer mulighed for at man tilpasser sit fødevaresikkerhedssystem til sin forretningsstruktur og prioriterer indsatsen ud fra en objektiv vurdering frem for at servere færdige løsninger. Samtidigt kan en certificering ses som en uafhængig accept på, at tingene er i orden og letter dermed kundernes arbejde med at vurdere og godkende virksomheden som leverandør, siger Marianne Frydendahl.

Og det er ikke kun de store danske fødevaregiganter, der ser en fordel i at de internationale standarder tager udgangspunkt i danske krav og mindset. Dansk Standard oplever også, at flere og flere mindre danske virksomheder vælger at leve op til standarden for fødevaresikkerhed, fordi det understreger at der er tale om produkter af høj dansk kvalitet og sikkerhed - og det giver en klar fordel i forhold til eksport og markedsadgang.

Fakta om standarden for fødevaresikkerhed ISO 22000 og fødevaresekretariatet:

Fødevarestandarden er skabt på baggrund af en dansk standard og bygger dermed på dansk mindset og filosofi omkring fødevaresikkerhed. Mange danske virksomheder ser det at kunne bevise, at de lever op til standarden som en markedsåbner – og det danske arbejde med standarden har været med til at styrke de danske virksomheders image som førende indenfor fødevarekvalitet og sikkerhed.

Standarden danner rammen for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system, sikrer efteruddannelse og træning af virksomhedens medarbejdere og fastlægger ansvars- og kompetenceområder. Det betyder bl.a., at man har langt lettere ved at lokalisere de fejl eller reklamationer, man finder i produktionen, og derfor hurtigere får fejlene bremset, fuld sporbarhed igennem hele produktionen og lettere markedsadgang, fordi man kan dokumentere at man har styr på sikkerhed og kvalitet.

Sekretariatet for fødevaresikkerhed har de sidste 8 år været drevet af Dansk Standard for offentlige midler gennem en resultatkontrakt med Erhvervs- og Vækstministeriet og for Dansk Standards egne fondmidler. Men standardisering er som udgangspunkt ”brugerbetalt”, så de offentlige midler er kun tænkt til udvikling og opdyrkning af nye standarder, og ikke drift. Fremadrettet skal sekretariatet derfor finansieres af virksomheder og andre aktører i fødevarebranchen. Samtidigt ønsker stærke kræfter fra udlandet og store internationale koncerner at få mere indflydelse på standarderne og svække den danske indflydelse ved at få sekretariatet til eksempelvis Kina eller Frankrig.