Danske virksomheder kan få afgørende indflydelse på fremtidens robotstandarder

23. oktober 2017

Danske virksomheder kan få afgørende indflydelse på fremtidens robotstandarder

Et nyoprettet robotudvalg under Dansk Standard skal være med til at styrke den danske position inden for robotteknologi, som spås en lys fremtid. Lasse Kieffer, som har otte års erfaringer med standarder på området, er valgt som formand for udvalget og skal styre slagets gang.

Danmark står stærkt på den internationale bane, når det kommer til både brugen og produktionen af robotter. Flere små virksomheder er på vej med nye og spændende løsninger inden for mindre robotter samtidig med, at mange virksomheder allerede bruger traditionelle robotter. Derfor er der også interesse fra dansk side for at få indflydelse på de internationale sikkerhedsstandarder, som er på vej. På den måde kan danske virksomheder nemlig styrke deres markedsposition og øge konkurrencekraften.

Mængden af ”Know How” omkring robotteknologi er enorm i Danmark. Mange virksomheder i Danmark ser muligheden for at de ved hjælp af robotter kan styrke deres konkurrenceevne. Eksempelvis kan robotterne være med til at nedsætte virksomheders lønomkostninger, hvilket der i dansk sammenhæng er stor interesse for.

Søren Nielsen
Seniorkonsulent
Dansk Standard

Det er ifølge Søren Nielsen, der igennem mange år har fulgt robotter og deres udvikling både nationalt og internationalt, intet tilfælde, at Danmark står stærkt internationalt, når det kommer til robotteknologi.

- Inden for de sidste 10 år har der været en stigende interesse for robotteknologi – særligt fra danske virksomheder. Der er fx et stort fokus fra producenternes side på at have klare standarder inden for robotsikkerhed, hvilket kommer både producenter og forbrugere til gode.

Det går stærkt

Alle danske virksomheder med interesse i robotteknologi kan deltage i det nye udvalg. En af de virksomheder, som allerede deltager i udvalget er robotvirksomheden Purple Robotics ApS, hvis direktør og stifter, Lasse Kieffer, er valgt som formand for udvalget (S-850). Lasse har en baggrund som elektronikingeniør og har arbejdet med robotter og robotstandarder hos Universal Robots i en årrække. Det er derfor en yderst kompetent repræsentant for danske interesser i international sammenhæng.

- Der er mange standardiseringsaktiviteter i gang på robotområdet på internationalt niveau (ISO), både i det mere garvede industrielle felt, men også inden for helt nye industrier med robotter, verden ikke kender endnu. Det er ingen hemmelighed, at jeg med formandsskabet ønsker at få fart på standardiseringen - udviklingen går stærkt, og det skal standarderne støtte op om. Standarder skal være gennemarbejdede og pålidelige, så teknologi kan anvendes sikkert og fornuftigt, siger formand og adm. direktør Lasse Kieffer.

Ifølge Lasse er det vigtigt, at danske virksomheder sidder med ved bordet, når der skal diskuteres standarder inden for robotteknologi. Det sikrer virksomhederne indflydelse og gør, at de kan være på forkant med ændringer inden for deres område.

- Som virksomhed får vi dels indflydelse på, hvordan terminologi og sikkerhedsprincipper skal være i kommende standarder, og dels information om nytilkommende standarder. Det sidste skal man bestemt ikke undervurdere. En ting er at kende standarderne før de kommer, men ofte er det essentielt at forstå, hvorfor de er ændret, og hvordan ændringerne skal tolkes, slutter han.

Vil du vide mere om fremtidens robotteknologi?

Læs bl.a. robotterne er kommet – stjæler eller skaber de arbejdspladser?

 

Kontakt

Se også

Danmark i spidsen for udvikling af robotternes ”USB-stik”

11. august 2022

Danmark i spidsen for udvikling af robotternes ”USB-stik”

Danmark skal lede arbejdet med en ny international standard, der skal gøre det nemmere og hurtigere at installere samme værktøj på forskellige robotter.

Fælles testmetoder skal gøre samarbejdet med robotter mere sikkert

09. november 2021

Fælles testmetoder skal gøre samarbejdet med robotter mere sikkert

Danmark har taget initiativ til og står i spidsen for arbejdet med en ny international specifikation, der skal hjælpe med at teste, hvor hårdt kollaborative robotter slår, hvis de rammer et menneske.

Fremtidens elektrotekniske standardiseringsemner og SDG’erne

27. august 2020

Fremtidens elektrotekniske standardiseringsemner og SDG’erne

Der er standarder på vej indenfor en række nye potentielle teknologier og trends – samt til understøttelse af FN’s verdensmål om bæredygtig energi.

Intelligent fabrik bygget på standarder

05. juni 2019

Intelligent fabrik bygget på standarder

Det er ikke science fiction. Det er robotteknologi anno 2018 og en række standarder, der har forvandlet PROCES-DATA til en intelligent fabrik, hvor maskinerne styrer sig selv.