Standarder for e-fakturering er en realitet

20. december 2017

Standarder for e-fakturering er en realitet

I sommeren 2017 blev de første europæiske standarder i serien om e-fakturering udgivet, og den øvrige del af serien er på trapperne.

De nye standarder for e-fakturering betyder, at europæiske virksomheder – offentlige som private – får en ensrettet og anvendelig metode til at understøtte elektronisk udveksling af information, når de skal fakturere i Danmark og i udlandet.

Sven R. Rasmussen, der er chefkonsulent i Digitaliseringsstyrelsen og formand for det danske standardiseringsudvalg, fortæller: E-fakturering har været et særdeles vigtigt område at få standardiseret, fordi det herved bliver nemmere at sende elektroniske fakturaer på tværs af EU-landegrænser. Især virksomheder, der opererer i mere end ét land, oplever store fordele.

Sven R. Rasmussen
Chefkonsulent
Digitaliseringsstyrelsen

Det danske udvalg med Digitaliseringsstyrelsen i spidsen har deltaget aktivt i udviklingen af standarderne og har fået sat et tydeligt dansk fingeraftryk på de formater, der skal udveksles på europæisk plan i fremtiden. Det betyder, at vi i Danmark i stort omfang kan fortsætte med vores eksisterende løsninger, så vi ressourcemæssigt slipper billigere med at tilpasse os. 

Fra foråret 2019 skal statslige myndigheder kunne modtage e-fakturaer fra deres leverandører ved indkøb iht. dansk implementering af EU’s e-faktureringsdirektiv. Fra foråret 2020 kommer samme krav til at gælde for kommuner og regioner.