Ny international standard hjælper med til at få togene afsted til tiden

07. august 2017

Ny international standard hjælper med til at få togene afsted til tiden

Der er håb for dansk togdrift. En international standard for togdrift kan være med til at sikre tog til tiden i Danmark.

Ja, du læste korrekt - standardisering kan være et vigtigt og brugbart redskab til at få en klart bedre togdrift. Det, som mange går og sukker efter nu, hvor sommerferien er ved at være slut, og hverdagen igen melder sig, og det at rejse med tog bliver en daglig nødvendighed. 

Det er den internationale tekniske specifikation DS/ISO/TS 22163 Jernbaner – Kvalitetsledelsessystemer – Krav til ledelsessystemer i jernbane-organisationer: ISO 9001:2015 og særlige krav forbundet med anvendelse inden for jernbanesektoren, der skal hjælpe togene med at komme afsted til rette tid: 

- Formålet med den nye standard er sætte fokus på effektivitet og sikre bedre og pålidelig kvalitet af togservices. Standarden skal medvirke til en stærkere togindustri og til glade brugere, fortæller Helle Harms, der er standardiseringskonsulent i Dansk Standard.

Den nye standard for togdrift beskriver ifølge Helle Harms en bedre styring af de ledelsessystemer, der anvendes inden for jernbanesektoren, og dermed kan medvirke til en forbedret kvalitet ift. at få en rettidig togdrift. "Det er et yderst vigtigt parameter, de fleste kan nikke genkendende til for at få tingene til at hænge sammen, både når det gælder i relation til arbejde og fritid," siger Helle Harms. 

Krav til hele værdikæden af jernbanesektoren 

Standarden for togdrift er en sektor specifik anvendelse af ISO 9001:20015 Kvalitetsledelsessystemer – Krav, der definerer kvalitetsstyringssystem krav. Kravene kan anvendes inden for hele værdikæden i jernbanesektoren, herunder design og udvikling, fabrikation og vedligeholdelse. Standarden omfatter også forbedrings- og sikkerhedsaspekter, som er med til at give industrien et tiltrængt boost ved at angive kvalitetsforbedringer og skitsere best practices for en mere smidig togdrift til gavn for samfundet. 

Forsinkelser, der kan påvirke togdriften, skyldes ofte signalproblemer eller kan være bevirket af løv på skinnerne, snemængder, frost/tø cyklus, påkørte dyr, spor- og anlægsarbejder, oversvømmelser, personpåkørsler m.v. 

Specifikationen er udarbejdet i den internationale tekniske komité ISO/TC 269 Railway applications. 

Vil du høre mere om standardiseringsarbejdet og det danske standardiseringsudvalg DS/S 268 Jernbaneudstyr, kontakt venligst standardiseringskonsulent Helle Harms, hh@ds.dk.

Standarden kan købes i vores webshop.

 

Helle Harms
Helle Harms Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: hh@ds.dk
T: 39966321