Hvordan kan standarder åbne op for borgernes sundhedsdata?

04. september 2017

Hvordan kan standarder åbne op for borgernes sundhedsdata?

Hvis vi i fremtiden vil gøre det nemmere for borgere og sundhedsprofessionelle at få overblik over sundhedsdata som forløb, kontakter og aftaler på tværs af kommuner og regioner, så er det nødvendigt at kigge på nye internationale standarder som HL7’s FHIR.

Standarder kan nemlig være med til at åbne it-systemerne hos sundhedsvæsenet, og derigennem give bedre vilkår for god behandling. Sådan lyder det fra Simon Bo Larsen, der er solution architect hos CGI Danmark, der er it-leverandør til kommuner og regioner.

- Der er alt for mange gamle it-systemer, der bruger deres egne protokoller, og det skal man ændre på. Som det er i dag, så har systemerne mulighed for at sende beskeder til hinanden. Men det er en manuel arbejdsgang, der svarer til at sende en mail. Med de nye standarder kan man gøre det på en meget mere tidssvarende og automatiseret måde, der betyder, at man kan få fat i de data, som man har brug for. Det er også et nødvendigt skridt, hvis man skal have standardiseret borgerens samtykke til at dele data og give borgeren kontrol med, hvilke data, der ligger i de forskellige systemer, forklarer Simon Bo Larsen.

Standarder og microservices

CGI Danmark er gået sammen med Alexandra Instituttet og Sekoia for at udvikle en prototype, der kan afprøve, hvordan nye arkitekturmønstre og standarder kan gøre det nemmere og billigere at integrere løsninger på tværs af kommuner og regioner.

Ifølge Michael Christensen, Principal Software Architect i Alexandra Instituttets Health IT Lab, er to fokusområder vigtige: standarder og microservices. Målet er at bruge disse som en løftestang til at lette adgangen til og give overblik over forløb, kontakter og aftaler.

- Udfordringen er, at hvis borgeren skal til at kigge på egne data i forbindelse med forløb i sundhedsvæsenet, så skal systemerne snakke bedre sammen. Derfor siger vi: Lad os prøve at kigge på de her standarder, så borgeren eller sundhedsprofessionelle nemt og sikkert kan tilgå data fra en webbrowser eller mobile apparater, siger Michael Christensen.

Projektet bygger derfor på en prototype, som afprøver, hvordan data kan deles fra sygehusets systemer og de kommunale via standarden HL7 FHIR og en microservice-baseret infrastruktur.

- Sygehusets IT-system, PAS (Patient Administrations-Systemet red.), er oprindeligt lavet, så man kunne sende regninger rundt i det offentlige system, og så man havde dokumentation for, at nu har hr. Hansen været indlagt. Men PAS giver også mulighed for at se sådan noget som kontakter, forløb og bookinger. Vi kan sætte en adapter eller facade foran, så det bliver standardiseret, og borgeren nemt kan få adgang, forklarer han.

Udfordringerne ”er mange”

Ifølge Tobias Høher, Chief Product Officer hos Sekoia, der udvikler digitale værktøjer til plejesektoren, er projektet en god ide. Han mener dog også, at udfordringen ligger i hvor mange ressourcer et sådant projekt ville få.

- Udfordringen er ikke primært teknisk, men at landskabet er så distribueret, som det er. Pointen med at lave et setup med FHIR som integrator er en rigtig god idé. Der vil være et stykke arbejde, før det kommer ud og virker, men konceptet vil sandsynligvis bidrage til et mere sammenhængende sundhedssystem. Det gælder både for borgeren og den sundhedsprofessionelle.

HL7-Denmark

Læs mere om den danske affiliate af HL7

 

Kontakt

Se også

Vær med til at revidere standarden for biobanker

03. maj 2024

Vær med til at revidere standarden for biobanker

Den kommende europæiske lovgivning Health Data Space Act skærper kvalitetskrav til biobanker. Parallelt er ISO´s tekniske komite for bioteknologi i gang med at revidere standarden med de generelle krav for biobanker, DS/EN ISO 20387. Dansk deltage...

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

12. december 2023

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

Fremover kan kunstig intelligens (AI) hjælpe laboratorier med hurtigere og mere præcise analyser og resultater. Et kontinuerligt flow af nye data kan endda forbedre den kunstige intelligens’ ydeevne, især ved metoder hvor man benytter maskinlæring...

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

08. december 2023

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

Lægemidler og medicinsk udstyr skal i forvejen leve op til de mange krav, der stilles i direktiver og lovgivning på området for at sikre patienters sikkerhed. Med bæredygtighed og grøn omstilling kommer der nu endnu flere krav, som sektoren skal f...

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.