Sikre fødevarer takket være standard

24. september 2019

Sikre fødevarer takket være standard

Konsekvenserne ved at indtage potentielt farlige fødevarer kan være alvorlige for vores helbred. Som forbrugere forventer vi derfor sikre fødevarer, når vi handler. ISO 22000, standarden for fødevaresikkerhed, sikrer, at producenter følger godkendte procedurer for fødevareproduktion, så vores mad når sikkert fra jord til bord.

Fødevarevirksomheder skal leve op til en række lovkrav i fødevareproduktionen for at sikre en høj fødevarestandard. Hvis uheldet alligevel er ude, og forbrugere fx bliver syge, er det afgørende, at fødevareproducenter kan dokumentere deres processer. Dét og meget mere giver ISO 22000 værktøjer til.

Lovgivning for fødevaresikkerhed

For nogle virksomheder er det tilstrækkeligt at leve op til lovkravene og følge det godkendte program for egenkontrol. For mange kan det dog være en stor fordel at følge et anerkendt ledelsessystem særligt rettet mod fødevareproducenter. ISO 22000 er en internationalt anerkendt standard, som bl.a. letter vejen ind på eksportmarkedet.

Ved at følge standarden får man som fødevareproducent sat en ramme for nemmere at kunne overholde lovgivningen på området, fordi standarden er tilpasset de internationale lovkrav. Derudover har ISO 22000 en række andre krav, som højner fødevaresikkerheden.

- Der er mange fordele ved at følge ISO 22000, men nogle af de mest konkrete og velkendte er, at standarden er baseret på HACCP-principperne, som ligger til grund for det lovpligtige egenkontrolprogram. Standarden sikrer altså, at man overholder de lovpligtige krav, og så bidrager den med yderligere kvalitet til den generelle fødevaresikkerhed, siger Carina Dalager, som er seniorkonsulent i Dansk Standard.

En ledelsesstandard som højner fødevaresikkerheden

Standarden for fødevaresikkerhed er en ledelsesstandard, der fungerer som et strategisk værktøj og kan implementeres i enhver virksomhed, der håndterer fødevarer. Fælles for ledelsesstandarder er, at de er med til at danne rammen for organisationen og strukturen i virksomheden, samle procedurer og arbejdsgange under ét system og fastlægge ansvars- og kompetenceområder. ISO 22000 bidrager således til hygiejnisk håndtering af fødevarer gennem hele produktionen - fra jord til bord.

Omskiftelige brancher kræver generiske processer

Fødevareindustrien er i konstant udvikling, og derfor er det en fordel at følge ISO 22000 for fødevaresikkerhed. Standarden stiller generiske krav til hele processen af fødevareproduktion.

- Standarden har særligt fokus på kommunikation og risikovurdering, siger Carina Dalager, kommunikation sikrer nemlig, at alle relevante risici bliver identificeret, kontrolleret og kommunikeret.

ISO 22000 strømliner og harmoniserer de globale krav for fødevaresikkerhed og samler dem under én standard. Standarden er, som de fleste andre, ikke lovpligtig, men er en fordel for fødevareproducenter, der ønsker et mere fokuseret, sammenhængende og integreret ledelsessystem for fødevaresikkerhed, hvilket lovkravene ikke giver. Strukturen i ISO 22000 er desuden identisk med strukturen i andre ledelsessystemer som fx ISO 9001 for kvalitetsledelse og ISO 14001 for miljøledelse. Virksomheder, som ønsker flere ledelsessystemer under samme hat, har dermed lettere ved implementeringen af ISO 22000.

Fødevaresikkerhed og FN’s verdensmål

Udover at standarden kan forbedre interne processer og sikre producenters fødevaresikkerhed, bidrager standarden også til FN’s verdensmål ved at reducere fødevarebårne sygdomme og understøtte bedre offentlig sundhed.

Vil du have indflydelse på fremtidens fødevarebranche?

I det danske udvalg for fødevaresikkerhed arbejder man for at styrke danske interesser samt positionen for den internationalt anerkendte standard for fødevaresikkerhed. Danmark og Dansk Standard har formandskabet for den internationale komité, der arbejder med ISO 22000. Det sikrer, at danske interesser har stor indflydelse, når Danmark sætter dagsordenen. Arbejdsområderne inkluderer bl.a. udarbejdelse af vejledninger til basisprogrammer for fødevaresikkerhed (PRP´er) og praktiske værktøjer til gennemførelse af risikoanalyse.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde med standarden for fødevaresikkerhed. Du får således indflydelse på den fremtidige fødevarebranche, mens du udbygger dit netværk.

Teknologisk Institut, Fødevarestyrelsen, Chr. Hansen, Mejeriforeningen og fødevareproducenten Hartz Pickles og Salater ApS er blandt medlemmerne af udvalget – vil du også være med? 

Køb standard i vores webshop

 

Kontakt

Carina Dalager
Carina Dalager Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: cad@ds.dk
T: 39 96 61 42