Vær med til sætte fremtidens ledelsesstandard for cirkulær økonomi

30. januar 2020

Vær med til sætte fremtidens ledelsestandard for cirkulær økonomi

En kommende ledelsesstandard for cirkulær økonomi skal give virksomheder værktøjer til at integrere cirkulær økonomi i deres strategi. De indledende spadestik er allerede taget og danske virksomheder har god mulighed for at få indflydelse på standarden.

Af Lisa Klæsøe, presseansvarlig og Camilla Sabroe, kommunikationskonsulent, Dansk Standard.

Arbejdet med udviklingen af en international ledelsesstandard for cirkulær økonomi er så småt i gang i regi af den internationale standardiseringsorganisation, ISOStandarden skal hjælpe virksomheder og organisationer til at håndtere miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer inden for rammerne af bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål. 

Den kommende standard skal vejlede virksomheder til at vurdere muligheder og begrænsninger for at implementere cirkulær økonomi i deres strategi samt mulighed for at dokumentere, at de har integreret cirkulær økonomi i deres forretning.

- Ledelsesstandarden for cirkulær økonomi bliver et redskab til at definere, hvad der forventes af en virksomhed som led i udviklingen af dens strategi for cirkulær økonomi og FN’s verdensmål. Som noget af det første vil der blive udarbejdet en ramme for terminologien for cirkulær økonomi, så der er fælles international enighed om, hvad der menes med cirkulær økonomi og begreberne omkring det fortæller Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard og uddyber:

- Lige nu er cirkulær økonomi en lidt diffus størrelse, men det skal standarder blandt andet hjælpe med at konkretisere.

Cirkulær økonomi er mere end affaldsgenanvendelse

Cirkulær økonomi er ifølge Charlotte Vincentz Fischer mere komplekst end blot affalds- og ressourcegenanvendelse, og derfor er det vigtigt at have standarder, der definerer, hvad det er, og som virksomheder, myndigheder og organisationer kan henvise til.

- I de kommende standarder for cirkulær økonomi vil der være fokus på flere områder, som hver især er en betydningsfuld del af en bæredygtig udvikling, fx bæredygtige indkøb og levetidsforlængelse for produkter, siger Charlotte Vincentz Fischer.

Der er altså tale om en serie af standarder, som skal give en fælles ramme for arbejdet med omstillingen til cirkulær økonomi. Det indledende arbejde er i gang, men selve arbejdet med standarderne går først i gang i forår/sommer 2020. Det er altså endnu ikke endeligt besluttet, præcis hvilke områder der vil være fokus på. 

Som optakt til selve standardiseringsarbejdet har fire ad hoc-grupper siden efteråret 2019 været i gang.  De fire grupper har udarbejdet de forslag, der skal arbejdes videre med til de kommende internationale standarder for cirkulær økonomi inden for følgende områder: Framework, ledelsesstandard, nye forretningsmodeller, målemetoder og lokale tiltag f.eks. industriel symbiose. 

Fra dansk side har der været deltagelse i alle fire ad hoc-grupper.

- Selve indholdet af de kommende internationale standarder, er en del af det arbejde, som går i gang i de internationale arbejdsgrupper til foråret, men de første spadestik er allerede taget med forslag til arbejdsemner fra de fire ad hoc-grupper, fortæller Charlotte Vincentz Fischer og uddyber:

- Noget af det første der skal på plads er framework og rammen for hele arbejdet med internationale standarder for cirkulær økonomi – herunder definitioner og begreber, som der skal skabes enighed om for at sikre et fælles sprog og en fælles referenceramme.

I arbejdet med de fælles internationale standarder tager man udgangspunkt i eksisterende standarder og erfaringer fra de europæiske lande. Frankrig, England og Brasilien har allerede nationale ledelsesstandarder for cirkulær økonomi, og der er i det hele taget mange forskellige nationale og regionale initiativer i gang. Bl.a. har den Europæiske standardiseringsorganisation CEN de seneste år arbejdet på at udarbejde standarder for materialeeffektivitet i energirelaterede produkter.

Gode muligheder for at få indflydelse på den kommende standard

Der er da også stor interesse for arbejdet med de kommende standarder – ikke blot fra dansk side, men i det hele taget. Der er således hele 59 aktivt deltagende lande, herunder flere udviklingslande, og derudover 13 observerende lande. Frankrig har formandskabet og sekretariatet.

Alle har mulighed for at få indflydelse på de kommende standarder, som forventes færdige i løbet af to til tre år. Når selve standardiseringsarbejdet begynder i foråret/sommeren 2020, deltager Danmark med det danske udvalg for cirkulær økonomi, S-863, som på nuværende tidspunkt tæller otte medlemmer:

  • 2.-0 LCA Consultants ApS
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Disa Industries A/S
  • Erhvervshus Hovedstaden S/I
  • Grundfos Holding A/S
  • Miljø- og Fødevareministeriet
  • Novozymes A/S
  • VELUX A/S

Læs mere om arbejdet med de kommende ledelsesstandarder for cirkulær økonomi og muligheder for at deltage her: www.ds.dk/s-863

Se også

Vindmøller skaber muligheder i PTX-værdikæden – men det kræver standarder

29. september 2023

Vindmøller skaber muligheder i PTX-værdikæden – men det kræver standarder

Næste skridt i den grønne omstilling er PtX og grønne brændstoffer. Også her kan standarder bane vejen for konkurrencedygtige løsninger og eksportsucces. Alle med viden på området kan være med til at sætte fremtidens markedskrav.

28. september 2023

Ledelsessystem for ligestilling og diversitet – erfaringer og perspektiver – et år efter

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om erfaringerne med at arbejde med standarden, DS 5001 - ledelsessystem for ligestilling og diversitet. Mere end 20 danske organisationer har været med til at udvikle standarden, og AP Pension er som...

Standardisering skal styrke dansk markedsposition inden for kvanteteknologi

28. september 2023

Standardisering skal styrke dansk markedsposition inden for kvanteteknologi

Danmark skal som et af de førende lande inden for kvanteteknologi være med til at sætte retningen for fremtidens europæiske og internationale standarder og dermed sikre, at den danske styrkeposition fastholdes. Det slår regeringen fast i Danmarks...

Ny standard for energiledelse med fokus på reduktion af drivhusgasser på vej

26. september 2023

Ny standard for energiledelse med fokus på reduktion af drivhusgasser på vej

En ny standard for energiledelse, som hjælper virksomheder med ikke blot at reducere energiforbruget, men også at kigge på, hvordan de reducerer deres udledning af drivhusgasser, skal snart udvikles. Interessenter inden for området har mulighed fo...