Brugerundersøgelse: Bør ISO 9001:2015 blive forbedret?

05. november 2020

Brugerundersøgelse: Bør ISO 9001:2015 blive forbedret?

Lige nu er ISO i gang med at vurdere, om standarden for kvalitetsledelse, ISO 9001:2015, bør revideres, eller om den skal fortsætte i sin nuværende udgave. Vurderingen slutter den 2. december, hvor det forventes, det bliver besluttet at revidere standarden.

Til den eventuelle revision ønsker ISO at få input fra brugere af ISO 9001:2015 for at få deres synspunkter på, om standarden er brugbar i sin nuværende form, eller om der er behov for at forbedre den.

Derudover foreligger der nogle forslag til fremtidige koncepter for kvalitet, som måske kan indarbejdes i fremtidige versioner af ISO 9001. ISO ønsker derfor også at få brugernes tilkendegivelser på, om disse forslag skal indarbejdes.

For at komme med input til en evt. revision og give sin tilkendegivelse på de fremtidige koncepter kan brugere af ISO 9001 besvare en brugerundersøgelse på 20 spørgsmål. Det tager omkring 10 til 15 minutter at besvare spørgeskemaet.

Brugerundersøgelsen er åben indtil den 31. december 2020.

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Standarder skaber tillid

06. januar 2020

Standarder skaber tillid

For VELUX er standarder med til at sikre transparens og fair konkurrence. Uden standarder ville bygningsdesignere og boligejere have svært ved at finde viden om produkters performance og sammenligne forskellige ovenlysvinduer på markedet.

Ny undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

27. april 2020

Undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

ISO 9001 har på ingen måde mistet sin berettigelse – den er fortsat et vigtigt strategisk ledelsesværktøj. Det viser en helt ny undersøgelse om ledelsesstandarden.

Forbered virksomheden på det uventede

27. april 2020

Forbered virksomheden på det uventede

Alle virksomheder og organisationer står over for en vis mængde usikkerhed og deraf følgende risici. Med indførelse af risiko- og robusthedsledelse kan virksomheden lettere styre igennem en eventuel krise og stadig opnå de mål, som virksomheden ha...

Vejledning i asset management er nu udkommet på dansk, DS/ISO 55002

07. september 2020

Vejledning i asset management er nu udkommet på dansk, DS/ISO 55002

Flere danske virksomheder har i de senere år fået interessere for asset management, idet de ser store fordele ved at indføre et system til styring af deres aktiver. Det har også betydet efterspørgsel på en dansk udgave af vejledningen, ISO 55002,...