Vejledning i asset management er nu udkommet på dansk, DS/ISO 55002

07. september 2020

Vejledning i asset management er nu udkommet på dansk, DS/ISO 55002

Flere danske virksomheder har i de senere år fået interessere for asset management, idet de ser store fordele ved at indføre et system til styring af deres aktiver. Det har også betydet efterspørgsel på en dansk udgave af vejledningen, ISO 55002, som nu er udkommet på dansk.

Et aktiv er noget, der har potentiel eller faktisk værdi for en organisation. Formålet med asset management er at skabe værdi af organisationens aktiver i forbindelse med opfyldelsen af organisationens mål ved at anvende et asset management-system til at lede, koordinere og styre organisationens asset management-aktiviteter.

- Vejledningen giver en indgående anvisning til brugen af et ledelsessystem for asset management, i overensstemmelse med de krav, der er i ISO 55001. Fx understøtter den implementeringen gennem eksempler, som man kan lade sig inspirere af, siger Lars Brogaard, seniorkonsulent hos Dansk Standard.

Udformning og implementering af asset management-systemet

DS/ISO 55002 kommer ind på alle elementerne i et asset management-system, og den omfatter bl.a. vejledning i arbejdet med udvikling og opfølgning på:

  • asset management-politik
  • asset management-mål
  • en strategisk asset management-plan (SAMP)
  • asset management-plan(er)
  • understøttende aktiviteter
  • driftsplanlægning og -styring, herunder de processer og procedurer, der anvendes til styring af aktiver i aktivporteføljen igennem hele aktivets livscyklus
  • evaluering af præstation
  • forbedringsaktiviteter
  • relationer til og grænseflader med andre relevante politikker, mål og systemer.

- Standarden uddyber og giver bl.a. vejledning i, hvilke interne og eksterne rammer og vilkår, der har betydning. Fx nævnes der, at det er nødvendigt for organisationen at forholde sig til eksterne forhold, såsom sociale og kulturelle, politiske, lov- og myndighedsmæssige, finansielle, teknologiske, økonomiske, konkurrencemæssige og naturmiljømæssige faktorer, både internationalt, nationalt, regionalt og lokalt, fortæller Lars Brogaard.

Forståelse af organisationens rammer og vilkår gør det muligt for organisationen at udforme, implementere og vedligeholde asset management-systemet og aktiverne ioverensstemmelse med organisationens formål og mål samt interessenternes behov og krav.

Dansk udvalg for asset management har hjulpet med oversættelsen

Den øgede danske interesse for asset management har desuden ført til etableringen af et dansk standardiseringsudvalg for asset management, som nu følger ISO-komiteens arbejde, bl.a. med den kommende revision af kravstandarden for asset management, ISO 55001.

Standardiseringsudvalget har også stået for fagligheden i oversættelsen af den nye vejledning, hvilket har ført til fastlæggelsen af en delvis ny dansk terminologi på området. Fx er det valgt at bruge det engelske udtryk "asset management" i den nye danske oversættelse i stedet for "styring af aktiver", som den foregående udgave anvendte. Udvalget har som udgangspunkt valgt at anvende de udtryk, der anvendes i dagligdagen i de organisationer, der indfører asset management systemer i Danmark, hvilket vil komme brugerne til gavn.

 

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Ny undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

27. april 2020

Undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

ISO 9001 har på ingen måde mistet sin berettigelse – den er fortsat et vigtigt strategisk ledelsesværktøj. Det viser en helt ny undersøgelse om ledelsesstandarden.

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

27. april 2020

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

En helt ny undersøgelse viser, at arbejdet med standarden for miljøledelse, ISO 14001, sikrer et bedre ressourceforbrug og dermed reducerer danske virksomheders miljøbelastning betragteligt.

Cyberangreb kan ramme alle  – har du styr på informationssikkerheden?

14. juli 2020

Cyberangreb kan ramme alle – har du styr på informationssikkerheden?

I takt med øget digitalisering stiger risikoen for hackerangreb og anden IT-kriminalitet. Derfor er det afgørende at have effektive værktøjer og processer for informationssikkerhed.