Høring om forslag til ledelsesstandard for jernbanesikkerhed for entreprenører

31. marts 2020

Høring om forslag til ledelsesstandard for jernbanesikkerhed for entreprenører

Dansk Standard igangsatte sidste sommer udviklingen af en ledelsesstandard for jernbanesikkerhed for entreprenører på vegne af Banedanmark.

Standarden er blevet udviklet i et udvalg bestående af ca. 30 forskellige offentlige og private virksomheder. Oplysninger om standarden og deltagere i udvalget findes her: https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/byggeri-og-anlaeg/jernbanesikkerhed-for-entreprenoerer.

Der er mulighed for at fremsende kommentarerne til forslaget, ved brug af denne skabelon. Kommentarer skal være fremsendt ved brug af skabelonen senest den 5. maj 2020. Høringssvar bedes sendt pr. e-mail til adressen ls@ds.dk

Efter høringsfristen vil modtagne kommentarer blive gennemgået af udvalget og kan resultere i ændringer i den endelige version af standarden. Standarden forventes udgivet til august 2020.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til chefkonsulent Niels Madelung nm@ds.dk.

Se også

Dansk standard for jernbanesikkerhed for entreprenører på vej

10. september 2019

Dansk standard for jernbanesikkerhed for entreprenører på vej

En ny dansk standard skal styrke jernbanesikkerheden for entreprenører, der leverer ydelser til jernbanevirksomheder, infrastrukturejere og –forvaltere. Standarden skal sikre ensartede og transparente krav til entreprenører om styring af jernbanes...

Ny international standard hjælper med til at få togene afsted til tiden

07. august 2017

Ny international standard hjælper med til at få togene afsted til tiden

Der er håb for dansk togdrift. En international standard for togdrift kan være med til at sikre tog til tiden i Danmark.