Nu skal der sættes standarder for hyperloop

15. juli 2020

Nu skal der sættes standarder for hyperloop

Fremtidens standarder for hyperloop bliver sat nu og danske interessenter har mulighed for at deltage i arbejdet og dermed få indflydelse på de kommende fælles europæiske rammer for teknologien.

Hyperloop-teknologi har potentiale til fuldstændig at forandre transport på globalt plan. For at understøtte udviklingen af denne nye teknologi skal der nu udvikles europæiske standarder for hyperloop-systemer. Formålet med standarderne er blandt andet at sikre et fælles sprog for udviklere, producenter og forskere, der arbejder på hyperloop-teknologi.

- De kommende standarder for hyperloop vil særligt sætte fokus på standardisering af fartøjer, infrastruktur, interoperabilitet, signalering, sikkerhed og operation. Og alle med interesse og viden på området har mulighed for at være med til at udarbejde standarderne, siger Ditte Klint Heede, standardiseringskonsulent i Dansk Standard.

Danmark kan også få indflydelse

Udviklingen af hyperloop-teknologi har indtil nu særligt været drevet fra USA med Hyperloop One-projektet, men arbejdet i Europa har ikke stået stille. I Europa er udviklingsarbejdet centreret omkring den hollandske virksomhed, Hardt, og en række virksomheder og forskningsmiljøer i Spanien, Finland, Polen og Belgien. Standardiseringsarbejdet vil bringe disse virksomheder og forskningsmiljøer sammen med den europæiske transportsektor for at sikre kvalitet, sikkerhed og interoperabilitet i udviklingen af hyperloop-teknologi. Og danske interessenter har også mulighed for at komme på banen og sætte danske fingeraftryk på de kommende standarder.

- Dansk Standard holder et kickoffmøde 28. august for at samle danske virksomheder, myndigheder og organisationer med interesse i hyperloop for at diskutere og prioritere Danmarks engagement i arbejdet. Her vil deltagerne få mulighed for at diskutere danske interesser på hyperloop-området og være med til at sætte danske prioriteter i arbejdet, siger Ditte Klint Heede.

På kickoffmødet 28. august får deltagerne indblik i hyperloop-systemer, det arbejde der er sat i gang på europæisk plan, samt hvilken betydning den nye teknologi kan få for Danmark. 

 

Kontakt

Ditte Klint Heede
Ditte Klint Heede Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: dkh@ds.dk
T: 39 96 62 42

Se også

Cyberangreb er en af de største trusler mod danske virksomheder

03. marts 2020

Cyberangreb er en af de største trusler mod danske virksomheder

Cyberangreb kan ramme alle, store som små, og kan have voldsomme konsekvenser for forretningen. Men det kan virke som en uoverskuelig opgave at få styr på cyber- og informationssikkerheden - især for mindre virksomheder. Standarden ISO/IEC 27001 e...

Europa vil være førende indenfor kvanteteknologi

07. maj 2020

Europa vil være førende indenfor kvanteteknologi

En ny kvanterevolution er på vej i hele verden, og Europa ønsker at stå i spidsen for den. Derfor er der nedsat en europæisk standardiseringsgruppe, som skal placere og holde Europa i førersædet for kvanteteknologi (Quantum Technologies).

Dansk guide til Smart Cities skal sikre omstilling til et bæredygtigt samfund

09. juni 2020

Dansk guide til Smart Cities skal sikre omstilling til et bæredygtigt samfund

Smart Cities handler ikke kun om bedre udnyttelse af data, men i højere grad om at udvikle Smart Cities, hvor de digitale løsninger understøtter den bæredygtige udvikling. En dansk guide til bl.a. kommuner og virksomheder skal vejlede i, hvordan l...