Ny udgave af DS Håndbog om installationsbekendtgørelsen

28. august 2020

Ny udgave af DS Håndbog om installationsbekendtgørelsen

En ny udgave af DS Håndbog 183 - Standardsamling til installationsbekendtgørelsen er for nyligt blevet udgivet. Denne femte udgave indeholder nye ændringer i nogle af de mere end 40 standarder, som standardsamlingen indeholder.

En af de større ændringer i den nye version af håndbogen, som indeholder hele samlingen af de danske udgaver af standarderne i DS/HD 60364-serien, er et helt nyt afsnit 8 med to nye standarder.

- De to standarder handler om funktionskrav til elektriske installationer, som vi kan se bliver mere og mere udbredt i DS/HD 60364-serien fremover. Det nye afsnit 8 må derfor ikke forveksles med det gamle afsnit 8 i stærkstrømsbekendtgørelsen, som omhandlede særlige nationale bestemmelser, siger Torben Dalsgaard, seniorkonsulent hos Dansk Standard.

Funktionskrav er ikke nødvendigvis lovkrav

Selv om installationsbekendtgørelsen refererer til DS/HD 60364-serien, er det vigtigt at være opmærksom på, at bekendtgørelsen ”kun” gælder elektrisk sikkerhed.

- Det betyder, at disse funktionskrav ikke nødvendigvis bliver et lovkrav, på trods af at der er refereret til DS/HD 60364-serien i installationsbekendtgørelsen, samt at standarderne ikke kan udvide lovgivningens gyldighedsområde. Det er særligt den nye standard DS/HD60364-8-1, der indeholder disse funktionskrav, som nærmere bestemt vedrører krav om energieffektivitet, fortæller Torben Dalsgaard.

Den anden standard i det nye afsnit 8 er DS/HD 60364-8-2, som er en ny standard for forskellige kombinationer af installationer, der alle på den ene eller anden måde har både egenproduktion og lagring af elektricitet. Standarden indeholder både funktionskrav og sikkerhedskrav, hvor de sidst nævnte er vigtige i forhold til overholdelse af installationsbekendtgørelsen.

Nye afsnit om lystbådehavne og udstillinger

Desuden er der kommet et større tillæg med om lystbådehavne til del 709, og derudover er der en helt ny udgave af del 711 - Udstillinger, shows og stande, som erstatter dens 17 år gamle forgænger 384.7.711:2003.

Standardsamlingen kan anvendes sammen med installationsbekendtgørelsen, da sikkerhedskravet i Elsikkerhedslovens § 3 anses for opfyldt, hvis installationen udføres efter en gældende udgave af DS/HD 60364-serien.

Nye vejledninger og spørgsmål/svar på ds.dk fra udvalget om elektriske installationer, S-564

På DS.dk har udvalget for elektriske installationer og beskyttelse mod elektriske stød i et stykke tid lagt vejledninger og spørgsmål/svar op vedrørende elektriske installationer, og her er der også sket lidt nyt.

Blandt andet har udvalget i år opdateret vejledningerne med en ny vejledning om Regulering af overspænding Pkt. 443.4 (Ved udvidelse/ændring af eksisterende installation) samt opdateret vejledningen om Beskyttende potentialudligning Pkt. 411.3.1.2

Derudover er der afgivet svar på spørgsmål om, hvorvidt al armering i betonkonstruktioner i eller under jordniveau skal potentialudlignes?

Find svaret samt de nye vejledninger her:
https://www.ds.dk/da/fagomraader/elektroteknik-og-elinstallationer/elektrotekniske-standarder

 

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
International & EU Politik
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07

Se også

Sådan skal du forstå standarderne i installationsbekendtgørelsen

08. april 2020

Sådan skal du forstå standarderne i installationsbekendtgørelsen

En række overordnede spørgsmål og svar samt vejledning, til hvordan visse paragraffer i standardserien DS/HD 60364 skal forstås, er blevet samlet i hhv. en Q&A samt en række vejledninger.

Hvordan arbejder man sikkert side om side med en robot?

18. marts 2019

Hvordan arbejder man sikkert side om side med en robot?

Der er ingen tvivl om, at robotterne har vundet indpas på vores arbejdspladser. De klarer flere og flere opgaver, og kommer tæt på os mennesker, men hvad sker der med sikkerheden, når menneske og robot arbejder side om side?