Danske maritime virksomheder går forrest for en energieffektiv søfart

08. april 2021

Danske maritime virksomheder går forrest for en energieffektiv søfart

Danmark er ikke bare en af verdens førende søfartsnationer. Vi er også førende inden for udviklingen af energieffektiv søfart, og nu vil danske maritime virksomheder have en gennemskuelig proces, for hvordan man kan sammenligne forskellige teknologiers energieffektivitet og CO2-aftryk inden for søfart.

En af de vigtigste faktorer i nedbringelsen af den maritime industris klimaaftryk er energieffektivitet. Men i praksis er det svært at vurdere, hvilke komponenter, systemer og løsninger der reelt set er mest energieffektive og dermed også det bedste køb. Derfor skal der udvikles en standard, som kan hjælpe maritime virksomheder med at sammenligne forskellige komponenters og teknologiers energieffektivitet.

- Vi har i mange år arbejdet med at drifte vores skibe så effektivt som muligt og gør meget ud af opdatere og vedligeholde vores skibe, så vi kan beholde dem i lang tid. Derfor udskifter vi løbende komponenter til nye, som er bedre og mere effektive eller minimum lige så gode, for at gøre vores skibe så effektive som muligt. Men det kan være svært at vurdere den ene komponent fra den anden, og det er meget ressourcekrævende. Derfor synes vi, der mangler en standard, som gør det nemmere at sammenligne løsninger på tværs af leverandører og teknologier, siger Lina Barsøe Christensen, Performance Manager hos DFDS og medlem af den tekniske gruppe, der har været med til at udvikle forslaget til den nye maritime standard for energieffektivitet.

Energiberegning på tværs af teknologier

Formålet med standarden er at udvikle en gennemskuelig proces for, hvordan man kan sammenligne komponenter og udstyr inden for søfart – især hvis det er forskellige teknologier – for at kunne vurdere deres samlede CO2-aftryk. Derfor skal der udvikles en éntydig beregningsmetode, som gør det muligt at få en ensartet beregning på energiniveauet ud fra komponenternes eller systemets funktion.

- Hvis man fx skal have renset olie, kan det ske på flere måder, bl.a. kan det gøres med en centrifuge eller et filter. Her ønsker vi ikke kun at sammenligne fx centrifugemetoden, men energieffektiviteten ved alle de mulige metoder. Vi ønsker derfor en ensartet proces for at kunne regne på energieffektiviteten på tværs af teknologierne, og det er det, som standarden skal levere. Hvis vi kan gå efter produkter, der efterlever standarden, kan vi holde fokus på den funktion, som komponenten eller systemet skal løse, i stedet for også at skulle bruge tid og ressourcer på at regne energieffektiviteten ud, siger Lina Barsøe Christensen.

Fra andre brancher ved man, at standarder er en god hjælp for såvel producenter som kunder. Det er med til at give en garanti for, at den investering man er ved at foretage, opfylder de krav, man har.

- Standarder er vigtige redskaber til at støtte op om den grønne omstilling, da de netop giver et fælles udgangspunkt for, at man kan forstå tingene ens og dermed i samarbejde kan blive enige om, hvad der i det her tilfælde er den bedste løsning for en grønnere søfart. En grøn løsning behøver ikke at være en dyrere løsning. Hvis du fx vælger en billig motor eller pumpe, kan det sagtens betyde, at den er dyrere i brændstofforbrug, end hvis du havde valgt et kvalitets- og energimæssigt bedre produkt. Så standarden kan være en guide til et bedre valg både miljømæssigt og økonomisk. Vi håber derfor, at hele den maritime sektor vil tage godt imod denne ambitiøse standard, siger Per Velk, seniorkonsulent i Dansk Standard.

International standard kan give danske virksomheder en fordel

Standarden bliver en international ISO-standard. Men forslaget er dansk, og udviklingen af standarden har opnået støtte fra Den Danske Maritime Fond og bakkes godt op af den danske maritime industri, hvor en række virksomheder nu deltager aktivt i arbejdet med den nye standard bl.a. Danske Maritime og Reflow Maritime. Virksomhederne ser det nemlig som en åbenlys fordel at kunne dokumentere den høje kvalitet af deres produkter gennem den nye standard, hvor energieffektivitet også afhænger af, hvor længe produktet holder. Danmark er kendt for at levere kvalitet, hvilket den nye standard kan være med til at understrege, og den kan dermed også bidrage til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne.

- Det er vigtigt, at vi har en parameter mere end pris, når vi skal udvælge det helt rigtige produkt. Der er jo stadig mange andre specifikationer og krav, som vi som rederi skal vurdere, og som fx snævrer udvalget ned fra mange muligheder til ganske få. Her vil det have stor betydning, hvis energieffektivitet var en lige så gennemskuelig parameter som pris, siger Lina Barsøe Christensen og tilføjer:

- En gennemskuelig proces for energieffektivitet vil desuden gøre, at det ikke kun er købsprisen, som producenterne skal konkurrere på.

Virksomheder arbejder for en brugbar løsning

Fremover vil det kun blive endnu vigtigere at have fokus på at nedbringe energiniveauet, og derfor er bl.a. DFDS med i udviklingsarbejdet med standarden, fordi det er vigtigt for dem at kunne præge standarden i en pragmatisk retning, så den bliver brugbar.

- Det skal ikke være svært at vurdere de forskellige produkters energieffektivitet. Hvis alle andre ting ved løsningen er i orden, så skal det stå lysende klart, hvor energieffektiv den er, og hvilket CO2-aftryk den efterlader. Derfor er vi gået med i det her arbejde, så vi kan være med til at sikre, at vi får et brugbart værktøj, der gør det nemmere at foretage et oplyst valg, som gavner miljøet og reducerer driftsomkostninger, siger Lina Barsøe Christensen.

Forslaget til den nye standard bliver udviklet med input fra en række tekniske eksperter fra den maritime sektor og skal godkendes af et dansk udvalg for skibs- og marineteknologi, S-262, under Dansk Standard, før forslaget fremsættes i ISO. Standarden forventes at være færdig i løbet af 2024.

Yderligere information

Hvis du ønsker at vide mere om udvalget for skibs- og marineteknologi eller om den kommende standard for energieffektiv søfart, er du velkommen til at kontakte Per Velk, seniorkonsulent i Dansk Standard, på pve@ds.dk eller 3996 6213.

 

Kontakt

Per Velk
Per Velk Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: pve@ds.dk
T: 39 96 62 13

Se også

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

05. december 2023

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

Brændstoffer som metanol og ammoniak er fremtiden i den maritime verden. Men nye brændstoffer kræver også nye sikkerhedsforanstaltninger – og her mangler der standarder.

Dansk søfart går forrest i den grønne omstilling

07. oktober 2021

Dansk søfart går forrest i den grønne omstilling

Den maritime sektor står i dag for en væsentlig del af den samlede globale CO2-udledning. Nu har Det Blå Danmark sat sig i spidsen for udviklingen af en international ISO-standard, som vil gøre det langt nemmere at vælge det bedste og mest energie...

Ny international standard skal styrke energieffektiv skibsfart

04. juni 2021

Ny international standard skal styrke energieffektiv skibsfart

Et dansk forslag til en ny maritim standard skal gøre det muligt at sammenligne komponenters og systemers effektivitet til fordel for klima og miljø. Muligheden for sammenligning skal bane vejen for, at hensyn til klimaet og miljøet kan veje minds...

Fremtidens bæredygtige transport bliver udviklet nu. Skal Danmark være med i front?

16. april 2021

Fremtidens bæredygtige transport bliver udviklet nu. Skal Danmark være med i front?

Den teknologiske udvikling er meget mere end bedre batterier og elbilernes længere rækkevidde. Fremtidens bæredygtige transport omhandler en lang række aspekter indenfor den tekniske udvikling af vejkøretøjer og infrastruktur - og standarder er i...