Gratis dansk vejledning til BIM-standarder

05. maj 2021

Gratis dansk vejledning til BIM-standarder

BIM (Building Information Modelling) er digitalisering og brug af data inden for byggeri og anlæg på tværs af Europa. Standarden DS/EN ISO 19650 anviser, hvordan man organiserer og arbejder med data og digitalisering i byggeriet. Nu er der udkommet en dansk vejledning til den internationale standard.

Sidste år udkom de to grundlæggende standarder for BIM, DS/EN ISO 19650 (del 1 og 2), på dansk, og her sættes der fokus på digital udveksling af information og samarbejdet mellem parterne i byggeriet. Nu er der netop udkommet en dansk vejledning til den internationale standardserie, DS/INF 19650:2021 - Vejledning til DS/EN ISO 19650 del 1 og 2. Vejledningen er gratis og er en national udgivelse, der er baseret på dansk praksis.

Fælles digital samarbejdsmodel

Data bliver fortsat vigtigere i byggeriet, og de to standarder, DS/EN ISO 19650-1 og DS/EN ISO 19650-2, er en fælles referenceramme i hele den europæiske bygge- og anlægsbranche og vil således præge den stærkt øgede digitalisering af byggeriet i hele Europa.

Ud over at standarderne for BIM anviser en fælles digital model, er de også en fælles digital samarbejdsmodel på tværs af hele byggeriet, som alle parter i byggeriet bør arbejde efter.

- Derfor er formålet med den nye nationale vejledning at give et redskab til den danske branche i brugen af DS/EN ISO 19650-serien. Vejledningen er for alle i hele byggeriets værdikæde og giver et overblik over standardserien og dens anvendelsesmuligheder. Således understøtter den også danske virksomheder i at anvende netop de standarder, der skaber størst værdi for dem i byggeprocessen, fortæller Erling R. Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Også et redskab til grøn omstilling

Digitaliseringen inden for byggeriet stiller krav om overblik i alle faser af et byggeris livscyklus fra idé til nedrivning. Derfor er digitalisering inden for byggeriet ikke blot med til at minimere fejl og øge produktiviteten, men kan også være med til at finde de bedste løsninger og tænke mere langsigtet og bæredygtigt. Dette leverer standarderne også en række værktøjer til. Bl.a. hjælper standarderne med til at tilvejebringe data med henblik på at styrke den grønne omstilling.

Du finder den gratis vejledning, DS/INF 19650:2021, i Dansk Standards webshop.

 

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Se også

12. april 2023

Hvad kommer der til at ske inden for BIM og standardisering?

Se eller gense dette webinar, hvor du får et overblik over nye og kommende standarder på BIM-området, og hvordan standarderne kan bruges til at øge værdien af at arbejde med data (informationer) og udvikle forretningen henimod smartere digitaliser...

Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes for at udnytte mulighederne bedst muligt

06. marts 2023

Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes for at udnytte mulighederne bedst muligt

Den danske byggebranche kunne udnytte de muligheder, der ligger i digitaliseringen af bygge- og driftsprocesser endnu bedre ved at fokusere mere på det digitale samarbejde og de fælles internationale standarder på området.

BIM - derfor går Give Elementer efter ISO 19650

03. januar 2022

BIM - derfor går Give Elementer efter ISO 19650

Bedre samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde og mere relevant overdragelse af informationer og specifikationer på de konkrete byggeprojekter – det er ifølge kvalitets- og udviklingschefen i Give Elementfabrik A/S blot nogle af fordelene ved a...

11. november 2021

Video: Introduktion til DS/EN ISO 19650-2 og 19650-3

Se eller gense webinaret, der gav en overordnet introduktion til de principper og metoder, som standarden DS/EN ISO 19650-2 og -3 Organisering og digitalisering af information om bygge- og anlægsarbejder, inklusive BIM, angiver ift. afleverings- o...