Stigende fokus på standarder i offentlige grønne indkøb i Europa

05. december 2022

Stigende fokus på standarder i offentlige grønne indkøb i Europa

Offentlige grønne indkøb er en vigtig nøgle i Europas grønne omstilling. Sverige er et af de lande, der er langt fremme med at stille offentlige grønne krav med standarder som vigtigt værktøj.

Europas – og herunder Danmarks – offentlige virksomheder har i dag et stort incitament til at tænke miljø- og klimahensyn ind i deres indkøb. For netop i de offentlige indkøb ligger der et stort potentiale for at påvirke hele værdikæden i en grønnere retning og at fremme mere miljøvenlige, cirkulære og ressourceeffektive produkter. Den offentlige sektor i EU køber ind for over 2.000 milliarder euro om året. Det svarer til omtrent 19 % af EU’s bruttonationalprodukt. Grønnere udbud er derfor afgørende for, om markedet bevæger sig i en mere bæredygtig retning – og her er standarder et vigtigt redskab til at stille grønne krav til produkter og produktionsmetoder

- Der er ingen tvivl om, at der i disse år er store forventninger i hele Europa til, at de offentlige indkøbere bidrager til den grønne omstilling gennem de krav, der fastsættes i udbud – ikke mindst når det gælder om at nå klimamålene, siger Marika Englén, konsulent i Dansk Standard, der oplever, at standarder er et vigtigt redskab i denne sammenhæng:

- Flere og flere ser værdien i at bruge standarder til at stille grønne krav til produkter og produktionsmetoder, når det gælder offentlige indkøb, og derigennem drive den grønne omstilling. Standarderne kan noget særligt, når man stiller krav, fordi de definerer et produkt eller en service på en transparent og objektiv måde.

Sverige er langt fremme

Et af de europæiske lande, der er langt fremme, når det gælder grønne udbud, er Sverige, der årligt køber ind for 800 mia. kr. i det offentlige. Blandt andet har Sverige sammen med Spanien, Holland, Tyskland og Østrig været med til at etablere et center for innovation inden for udbud og det seneste tiltag har fokus på bæredygtige udbud.

Magnus Davidsson, der er sektionschef i den svenske standardiseringsorganisation Swedish Standards Institute (SIS), fortæller, at man i Sverige har gennemført mange initiativer, der hjælper både indkøbsorganisationerne og leverandører med at lave grønne udbud.

- Det kan være en stor udfordring for indkøberne at stille grønne krav. Hvis der fx er en række forskellige kriterier og mærker for det samme område – hvilke skal de så forholde sig til? Det kan blive forvirrende for indkøberne. Derfor er det vigtigt at hjælpe dem, siger han.

Som hjælp til indkøberne har den svenske styrelse for offentlige udbud blandt andet udviklet en række værktøjer og kriterier for grønne indkøb. Værktøjerne henviser til mange officielle standarder som fx ISO 14001 for miljøledelse og den produktspecifikke standard ISO 21171 for gummihandsker til medicinsk brug.

Ny standard skal lette udbudsprocessen

Ifølge Magnus Davidsson har man også gennemført andre initiativer for at hjælpe indkøberne og sikre brugen af standarder i grønne udbud i Sverige, bl.a. har man en løbende dialog med styrelsen for offentlige udbud. Styrelsen er også en aktiv deltager i SIS’ standardiseringsudvalg for offentlige indkøb. Derudover har Sverige på opfordring af Europa Kommissionen stået i spidsen for udviklingen af en ny europæisk standard - Offentlige udbud og indkøb – Integritet og ansvarlighed. Standarden sigter efter at mindske korruption og øge transparens i udbudsprocessen.

- Med udviklingen af standarden har vi på en måde stået i spidsen for at fremme en vej for grønne indkøb, hvor udbudsprocessen er i fokus i stedet for det produkt eller den service, der skal indkøbes, siger Magnus Davidsson.

Fremtiden bliver endnu mere grøn

Magnus Davidsson har ikke et klart svar på, hvor meget standarder bliver brugt i grønne udbud i Sverige eller Europa generelt. Men en undersøgelse, SIS gennemførte for Europa Kommissionen om den generelle brug af standarder i offentlige udbud, viste en positiv udvikling:

- Undersøgelsen viste, at der er et stort potentiale i at bruge standarder i offentlige udbud, både i antallet af virksomheder, der bruger standarder, og i hvordan der bliver henvist til dem.

Og hvordan ser fremtiden så ud? Magnus Davidsson spår, at kravet om bæredygtige indkøb kun vil stige i fremtiden.

- Det er et stort spørgsmål, hvad fremtiden bringer, men siden hele samfundet stræber efter bæredygtighed, og fordi offentlige indkøb har et stort potentiale, kan jeg kun se, at krav, der er relateret til bæredygtighed, vil stige. Det er vigtigt, at der er værktøjer til det, der er effektive, nemme at bruge og transparente. Både for indkøbere og leverandører.

Kontakt

Marika Englén
Marika Englén Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16

Se også

23. januar 2023

Få indflydelse på, hvordan oprindelsesgarantierne for grønne brændstoffer skal standardiseres

En af de helt centrale forudsætninger for videreudvikling og skalering af grønne brændstoffer er, at vi kan dokumentere deres oprindelse. Derfor er der netop sendt et forslag til høring om, at standarden for oprindelsesgarantier relateret til el,...

Ny analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstilling

21. november 2022

Ny analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstilling

Teknologisk Institut har undersøgt virksomheders køb af internationale standarder til grøn omstilling samt hvilken effekt, de har. Analysen viser, at standarderne i høj grad har hjulpet virksomhederne i den grønne omstilling og styrket deres konku...

Sådan kan I spare ressourcer

11. november 2022

Sådan kan I spare ressourcer (og blive mere grønne)

De fleste virksomheder kan spare mange penge ved at reducere deres ressourceforbrug – og dermed blive mere grønne. Spørgsmålet er, hvordan kommer man i gang? Vi giver nogle konkrete bud i denne artikel.

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

15. september 2022

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

Mange flere materialer kan med fordel genbruges i byggeriet, men det kræver, at dokumentationen er i orden. Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? Og hvor store krav skal der stilles til dokument...