Første to sikkerhedsstandarder på vej for personlige e-køretøjer

04. april 2022

Første to sikkerhedsstandarder på vej for personlige e-køretøjer

E-køretøjer bliver stadigt mere udbredte, og nye typer kommer til. Den voksende popularitet af særligt personlige e-køretøjer øger samtidig behovet for sikkerhed. De to første af en række standarder, der skal stille krav til sikkerheden i personlige e-køretøjer, forventes udgivet i løbet af 2023.

Elbiler, elcykler og elmotorcykler har efterhånden overtaget en stor del af gadebilledet. Samtidig er der kommet nye typer af e-køretøjer til – og særligt de personlige e-køretøjer, som fx el-løbehjul, er blevet utroligt populære. Fælles for dem alle er, at de drives af elektriske motorer og dermed ikke udleder sundhedsskadelige partikler og luftforurening, der hvor de anvendes.

I takt med at de personlige e-køretøjer bliver mere udbredte, stiger risikoen for ulykker også. Derfor er det vigtigt, at der bliver udviklet standarder, som stiller sikkerhedskrav til de personlige e-køretøjer, ligesom der allerede findes standarder for elbiler og elcykler.

- Der er behov for standarder, der kan sætte klare rammer for sikkerhed, så de elektriske transportmidler overholder lovgivningen for transportmidler i den offentlige trafik, og så transportmidlet i sig selv bliver sikkert. De to nye standarder fastsætter en terminologi for de forskellige typer e-køretøjer og stiller krav til fx pålidelighed i forhold til kontrol af fart og styring, fortæller Pernille Henriksen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Fælles rammer for sikkerhed

Sikkerhedsstandarden IEC 63281-1 sætter rammer for sikkerheden, så de elektriske transportmidler lever op til sikkerhedskravene i Maskindirektivet, og så transportmidlet i sig selv er sikkert at bruge. Det vil sige, at det fx ikke går i brand ved en kortslutning, giver stød eller sætter i gang af sig selv. Transportmidlet skal desuden kunne tåle forskellige vejrforhold, fx skal det kunne tåle at køre gennem en vandpyt. IEC 63281-0 specificerer terminologien og beskriver et fælles sprog og definitioner for området.

- Det er ikke intentionen at gøre disse transportmidler sikre ved brug i trafikken via standardisering, men kravene i standarden skal sikre, at produkterne ikke er farlige i sig selv. Standarden vil ligeledes stille krav og testmetoder til pålidelighed i forhold til kontrol af fart og styring samt maksimumfart, siger Pernille Henriksen.

I 2019 trådte en forsøgsordning for el-løbehjul i kraft i Danmark. Omtrent samtidigt gik arbejdet med at udvikle internationale standarder for personlige transportmidler, der er elektrisk drevet, også i gang. Nu er arbejdet med standarder for de personlige e-køretøjer kommet så langt, at de første to standarder IEC 63281-0 og IEC 63281-1 forventes udgivet i henholdsvis juni og april 2023.

De fælles internationale standarder vil være med til at sikre brugerne, men også for myndigheder, producenter, importører og distributører vil standarderne være en hjælp, da de fælles krav vil gøre det lettere at sikre sig, at et givent produkt lever op til et vist sikkerheds- og kvalitetsniveau. Det vil desuden blive nemmere for producenter at afsætte deres produkter, fordi de kan påvise, at de lever op til standarderne på området

Få indflydelse på fremtidens standarder for personlige e-køretøjer

Fra dansk side er der mulighed for at få indflydelse på fremtidens standarder for personlige e-køretøjer i Dansk Standards udvalg for cykler, elcykler og personlige køretøjer (S-875). Udvalget er med til at udvikle de kommende standarder for disse transportmidler og er bl.a. med til at udvikle klare rammer for pålidelighed og sikkehed. I udvalget sidder både repræsentanter fra myndigheder, testlaboratorier, importører, forbrugere og fabrikanter. Alle interessenter er velkomne til at være med i arbejdet, og som medlem har du mulighed for at sætte dit aftryk på standarderne samt være på forkant med udviklingen på området.

- Standarder for e-køretøjer bliver behandlet med et blik på behov og erfaringer fra mange interessenter. På den måde vil den endelige standard være en, som disse interessenter kan se sig selv i, og dermed kan man også forvente, at den får stor udbredelse i hele verden, fortæller Pernille Henriksen.

Flere forslag er på tegnebrættet, men endnu på et meget tidligt stadie. Senest er et nyt projekt, hvor man ser på testmetoder i forhold til ydeevnen for e-transportere, der anvendes til transport, blevet godkendt. Det kunne for eksempel være til udbringning af mad, medicin og lignende. Denne standard forventes at blive færdig i januar 2025.

 

Kontakt

Pernille Annette Henriksen
Pernille Annette Henriksen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: pte@ds.dk
T: 39 96 61 24

Se også

Vigtige ændringer på vej for legetøjssikkerhed

28. september 2022

Vigtige ændringer på vej for legetøjssikkerhed

Legetøj og sikkerhed hænger uløseligt sammen - og nu bliver der indført flere sikkerhedskrav i legetøjsstandarden EN 71-1. Revisionen af standarden er netop gået i gang.

Fra forskning til faktura

22. juni 2022

Fra forskning til faktura

Danmark hjemtager årligt 1600 mio. euro i forskningsmidler fra EU og står dermed stærkt, når det kommer til forskning og innovation. Men de nyskabelser, der kommer ud af forskningen, bliver ofte ikke anvendt i markedet. Et nyt stort EU-projekt ska...

Ny standard stiller krav til og retningslinjer for serviceydelser til sårbare forbrugere

11. maj 2022

Ny standard stiller krav til og retningslinjer for serviceydelser til sårbare forbrugere

Sårbare personer kan ofte ende i vanskelige situationer i mødet med serviceorganisationer. Den nye standard DS/ISO 22458 skal hjælpe organisationer med at håndtere sårbare forbrugere, så de bliver mødt med den rette tilgang.

Sikker på ski med standarder

15. februar 2022

Sikker på ski med standarder

Danskerne valfarter i disse uger på skiferie, men vidste du, at internationale standarder er med til at sikre, at du kan drøne sikkert ned ad pisterne?