Nyt netværk skal styrke danske positioner inden for grøn energi gennem standardisering

02. september 2022

Nyt netværk skal styrke danske positioner inden for grøn energi gennem standardisering

Dansk Standard har lanceret et nyt, strategisk netværk inden for Power-to-X og CCUS. Netværket bringer danske virksomheder og myndigheder sammen mod målet om at fremskynde den grønne omstilling på energiområdet og sikre danske styrkepositioner på fremtidens marked for grønne brændstoffer.

En dansk styrkeposition inden for grønne brændstoffer kan understøttes gennem et stærkt og tidligt engagement i udviklingen af de mange standarder, som vil se dagens lys i den kommende tid. På netværkets første møde blev der især peget på behovet for standarder for sikkerhed, grøn kvalitet og kommunikation.

Energiområdet er i rivende udvikling, og mange i mange lande er der allerede fokus på at præge fremtidens standarder for PtX og CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) . EU-Kommissionen har meldt klart ud, at Europa ikke kan komme i mål med udrulningen af værdikæden for grøn brint, hvis ikke vi får udviklet de nødvendige standarder.

Den udvikling bør danske aktører blande sig i, hvis vi ønsker at være med til at præge standarderne for branchen i Europa og resten af verden samt sikre, at danske styrkepositioner ikke bliver tabt i kampen om udformningen af de europæiske standarder.

- Dansk Standard vil rigtigt gerne hjælpe med at identificere behovet for standarder set fra danske interessenters synspunkt og sikre, at standarderne bliver udarbejdet med et dansk aftryk. Og her spiller netværket en central rolle. Vi har netop haft første møde, og det er tydeligt, at der både er et stort ønske om at tage del i arbejdet med udvikling af grønne brændstoffer, samtidig med at der også er behov for klarhed over, hvordan vi tager de næste skridt. Det skal vi i høj grad gøre sammen på tværs af værdikæden, siger Brian Brink Larsen, seniorkonsulent i Dansk Standard, som skal være med til at drive netværket.

Tidlig involvering i standarder giver markedsfordele

Ved at engagere sig tidligt i udviklingen af de mange standarder, som kommer til at sætte rammen for hele PtX-markedet, kan danske virksomheder få indflydelse på kommende markedskrav og få kendskab til kravene to-tre år inden de rammer markedet. Bl.a. grundet vores gode adgang til grøn energi har vi en unik mulighed. Men brinttoget kører nu og det handler om at stå på, mens der stadig er plads på førersædet.

- Vi kan ikke være verdensmestre i alle led af PtX-værdikæden, men vi har nogle unikke styrkepositioner, og det handler om at være skarpe på, hvordan vi udnytter dem, og prioritere, hvor i den lange PtX-værdikæde, vi skal satse. Når vi ved det, kan vi ved hjælp af standarder være med at sikre danske virksomheder indflydelse på et grønt energimarked, hvor den globale konkurrence mildt sagt er stigende. Den danske vindmøllesucces er et godt eksempel på, at et stærkt og tidligt dansk engagement i standardisering kan være med til at skabe stærke markedspositioner, siger Brian Brink Larsen.

Dansk teknologi bør præge de rammer som internationale standarder sætter

Standarder er vigtige for udbredelse og skalering af løsninger og produkter, fordi standarderne er et slags fælles sprog og best practise, der gør det nemmere for virksomhederne at producere, nytænke, samarbejde og handle med hinanden – også over grænser, fordi der er enighed om grundlæggende retningslinjer, metoder og konstruktioner.

- Over de senere år er der sket et skift i måden, mange virksomheder tænker standarder på. Hvor standarder tidligere var noget, man tænkte over, når udviklingsfasen var afsluttet, så spiller de i dag en

meget større rolle i den tidlige udviklingsfase. Det gælder især, når der er tale om nye markeder og nye teknologier, som PtX er et godt eksempel på, fortæller Dorte Kulle, chefkonsulent i Dansk Standard, som ligeledes er med til at drive netværket, og uddyber:

- Danmark har både infrastruktur-fordele og skarpe kompetencer på energiområdet, så vi kan blive en central aktør i udformningen af fremtidens energisystemer. Derfor vil vi gerne have danske virksomheder tidligt ind i det igangværende arbejde med at udvikle PtX-værdikæden så de får mulighed for at positionere sig og forberede nye eksportområder. - Hvem ved, måske er det danske virksomheder, der bygger elektrolysefabrikker i Østen om 10 år.

Med i netværket er bl.a. Siemens Gamesa, Energistyrelsen og Energy Cluster.

Yderligere information Brian Brink Larsen, seniorkonsulent i Dansk Standard, bbl@ds.dk, tlf.: 53 78 19 80.

Kontakt

Brian Brink Larsen
Brian Brink Larsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: bbl@ds.dk
T: 39 96 61 53

Se også

Hvad er Power-to-X?

13. februar 2023

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X bliver en afgørende brik, hvis vi skal reducere CO2-udslippet med 70 % i 2050. PtX kan nemlig anvendes flere steder i transportsektoren og industrien, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Hvad er PtX, og hvorfor er det relev...

23. januar 2023

Få indflydelse på, hvordan oprindelsesgarantierne for grønne brændstoffer skal standardiseres

En af de helt centrale forudsætninger for videreudvikling og skalering af grønne brændstoffer er, at vi kan dokumentere deres oprindelse. Derfor er der netop sendt et forslag til høring om, at standarden for oprindelsesgarantier relateret til el,...

Erfaringerne fra vindmølleindustrien skal sikre Danmarks succes med PtX

12. oktober 2022

Erfaringerne fra vindmølleindustrien skal sikre Danmarks succes med PtX

Power-to-X har potentialet til at blive en lige så stor eksportsucces for Danmark, som vindenergi er blevet. Men det kræver, at vi fra dansk side sætter os for bordenden, når de internationale standarder på området skal sættes.

Danmark skal være førende inden for fremtidens grønne brændstoffer

28. juni 2022

Danmark skal være førende inden for fremtidens grønne brændstoffer

Derfor er Dansk Standard med i et nyt PtX-partnerskab, MissionGreenFuels. Partnerskabets målsætning er at udfase de fossile brændsler i blandt andet skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri over de næste fem år for...