ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet nu udgivet på engelsk

07. marts 2023

Efter stor international efterspørgsel er ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet nu udgivet på engelsk

I september sidste år blev ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet, DS 5001, udgivet i dansk regi. Lige siden har der været et stort ønske fra både danske - og ikke mindst globale virksomheder - om en engelsk udgave, og det ønske er nu blevet opfyldt.

De seneste år er diversitet og ligestilling for alvor kommet på dagsorden i mange organisationer, offentlige såvel som private. Men det kan være svært at gennemskue, hvad der er best practice, og hvordan man konkret kan arbejde struktureret og målbart med ligestilling og diversitet. Derfor har mere end 30 danske organisationer udviklet ledelsesstandarden DS 5001, som giver konkrete og brugbare redskaber til at systematisere dette arbejde. Ledelsesstandarden kan bl.a. hjælpe virksomheder og organisationer med at undgå bias i rekrutteringen af nye medarbejdere, sikre en inkluderende kultur og lave klare politikker og målsætninger for ligestilling og diversitet.

-Den danske ledelsessystemstandard for ligestilling og diversitet er den første af sin slags i verden, som stiller krav og giver mulighed for certificering, og der har været stor interesse for standarden fra andre lande. Der har fra start været et stort ønske fra både danske og globale virksomheder om at få oversat standarden til engelsk, fortæller Lise Schmidt Aagesen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Derfor er en engelsk version af DS 5001 nu udgivet, som går under navnet ”Diversity and equality management systems – Requirements and guidelines”.

Ifølge Lise Schmidt Aagesen er det særligt den store interesse fra udlandet, der har givet anledning til en engelsk udgave af standarden. Den store europæiske og internationale bevågenhed, der har været på standarden, har også medført overvejelser om udvikling af en international standard for ligestilling og diversitet.

-Vi er i dialog med en række andre standardiseringsorganisationer, der er meget interesserede i DS 5001. Derfor er vi ved at afdække mulighederne for at udvikle en international standard med udgangspunkt i den danske standard for ligestilling og diversitet, siger Lise Schmidt Aagesen.

Om DS 5001

Målet med ledelsessystemet er at gøre det lettere for organisationer at arbejde systematisk og kontinuert med ligestilling og diversitet samt at dokumentere egne indsatser og resultater.

DS 5001 indeholder en gennemgang af best practice og kan anvendes af alle typer virksomheder og organisationer både som inspiration til at komme i gang og som hjælp til at videreudvikle arbejdet med ligestilling og diversitet. Standarden kan bl.a. hjælpe virksomheder og organisationer med at undgå bias i rekrutteringen af nye medarbejdere, sikre en inkluderende kultur og lave klare politikker og målsætninger for ligestilling og diversitet. Den kan desuden anvendes i forbindelse med FN’s verdensmål – særligt mål 5 (ligestilling mellem køn), 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst) og 10 (mindre ulighed generelt).

Det er også muligt for virksomheder og organisationer at blive certificeret på baggrund af den nye ledelsesstandard og dermed få dokumentation for, at de ambitiøst og kontinuerligt arbejder med ligestilling og diversitet

DS 5001 er opbygget efter den samme grundstruktur som andre ISO-ledelsessystemer - Harmonized structure. Det betyder, at hvis organisationer i forvejen arbejder med fx ISO 45001 eller ISO 9001, så kan man let integrere systemerne til ét fælles ledelsessystem.

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Se også

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

04. marts 2024

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

Det skal være lettere for danske virksomheder og organisationer at implementere standarden for facility management, og derfor er standarden DS/EN ISO 41001 netop udkommet på dansk.

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

15. december 2023

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

Virksomheder og organisationer står over for en masse nye krav ifm. ESG-rapportering. Krav som de fleste stadig skal vænne sig til. Det kan derfor være en fordel for mange at anvende de kendte ledelsessystemer, da de giver en struktur til at kunne...

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

03. november 2023

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

FN og den internationale standardiseringsorganisation ISO er for første gang nogensinde gået sammen i et partnerskab om at udvikle en international ledelsesstandard for FN’s verdensmål. Danmark har taget initiativ til standarden og skal lede arbej...