Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

25. april 2023

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

Det er vigtigt med standarder for tryksårsforebyggende madrasser for bl.a. at ensarte kravene og dermed sikre kvaliteten. Men der er stadig mange emner inden for ”Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling,” der mangler ensartede krav, og derfor vil der blive arbejdet på en række standarder på området i de kommende år.

Den rette madras og kvaliteten heraf har stor betydning for både forebyggelse og behandling af tryksår.

-Tryksår har omfattende konsekvenser. Både når det gælder det økonomiske aspekt og det menneskelige plan. Et tryksår koster samfundet bl.a. i forhold til behandling, indlæggelser, personalemæssige ressourcer og mistet arbejdsfortjeneste. På det menneskelige plan har tryksår betydelig indflydelse på patientens eller borgerens livskvalitet, sygdomshistorik og dødelighed.

Sådan lyder det fra Camilla Sørensen, som er tryksårssygeplejerske på Ålborg universitetshospital og udvalgsmedlem i det danske udvalg for tryksårsforebyggende madrasser, S-814, der bl.a. udvikler standarder for hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling.

-Standarder bidrager til at ensarte kravene for tryksårsforebyggende madrasser og dermed sikre kvaliteten af madrasserne. Samtidig giver de mulighed for at sammenligne kvaliteten af produkterne på markedet, hvilket har stor betydning i forbindelse med indkøb og udbud, siger Lærke Høllund, standardiseringskonsulent i Dansk Standard.

Nye standarder på vej

I 2022 udkom en nyrevideret standard DS/EN ISO 20342-1:2022 Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling – Del 1: Generelle krav. Standarden specificerer generelle krav og testmetoder, som er relevante for hjælpemidler, der bruges til at forebygge og behandle trykskader hos patienter og borgere i den liggende stilling. Standarden er udviklet i en arbejdsgruppe under den internationale standardiseringsorganisation, ISO, men er ligeledes godkendt i den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, og er dermed både en international og europæisk standard.

Men arbejdet med udvikling af standarder for tryksårsforebyggende madrasser er langt fra færdigt. Der er stadig mange emner, som mangler at blive standardiseret for at ensrette kravene til det kommende markeds produkter inden for ”Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling.

-I de kommende år vil der blive arbejdet på en række delstandarder inden for emnerne mikroklima, styrke og stød, holdbarhed, rengøring og desinfektion, horisontal stivhed, trykfordeling og brandbarhed, fortæller Lærke Høllund.

Mulighed for indflydelse på kommende standarder

Kasper Fabricius, som er rehabiliteringsrådgiver i Odense Kommune, deltager også aktivt i udarbejdelsen af de nye standarder i S-814. Om udvalgsarbejdet siger han:

-Jeg synes, det er vildt spændende, og lige præcis arbejdet omkring at sikre bedst mulig trykaflastning til brugeren kombineret med høj brugervenlighed er virkelig noget, jeg brænder for.

Alle, der har interesse, har mulighed for at være med i udviklingen af standarderne ved at melde sig ind i S-814, hvor man samlet bliver enige om den fælles danske holdning. Som medlem af udvalget får du stor mulighed for at påvirke udviklingen af de kommende standarder inden for området, du får indsigt før alle andre i kommende krav, og så får du desuden et stort netværk, både dansk og internationalt.

Kontakt

Lærke Høllund
Lærke Høllund Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: lhd@ds.dk
T: 39 96 61 59

Se også

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

12. december 2023

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

Fremover kan kunstig intelligens (AI) hjælpe laboratorier med hurtigere og mere præcise analyser og resultater. Et kontinuerligt flow af nye data kan endda forbedre den kunstige intelligens’ ydeevne, især ved metoder hvor man benytter maskinlæring...

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

08. december 2023

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

Lægemidler og medicinsk udstyr skal i forvejen leve op til de mange krav, der stilles i direktiver og lovgivning på området for at sikre patienters sikkerhed. Med bæredygtighed og grøn omstilling kommer der nu endnu flere krav, som sektoren skal f...

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

6 nye anbefalinger skal sikre standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr

21. december 2022

6 nye anbefalinger skal sikre standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr

Medicobranchens nyudvikling og nye produkter skal være mere grønne. Derfor kommer en international arbejdsgruppe med Danmark for bordenden nu med seks anbefalinger, der skal sikre, at der er udviklet tilstrækkeligt med standarder for bæredygtigt m...