Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

25. april 2023

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

Det er vigtigt med standarder for tryksårsforebyggende madrasser for bl.a. at ensarte kravene og dermed sikre kvaliteten. Men der er stadig mange emner inden for ”Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling,” der mangler ensartede krav, og derfor vil der blive arbejdet på en række standarder på området i de kommende år.

Den rette madras og kvaliteten heraf har stor betydning for både forebyggelse og behandling af tryksår.

-Tryksår har omfattende konsekvenser. Både når det gælder det økonomiske aspekt og det menneskelige plan. Et tryksår koster samfundet bl.a. i forhold til behandling, indlæggelser, personalemæssige ressourcer og mistet arbejdsfortjeneste. På det menneskelige plan har tryksår betydelig indflydelse på patientens eller borgerens livskvalitet, sygdomshistorik og dødelighed.

Sådan lyder det fra Camilla Sørensen, som er tryksårssygeplejerske på Ålborg universitetshospital og udvalgsmedlem i det danske udvalg for tryksårsforebyggende madrasser, S-814, der bl.a. udvikler standarder for hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling.

-Standarder bidrager til at ensarte kravene for tryksårsforebyggende madrasser og dermed sikre kvaliteten af madrasserne. Samtidig giver de mulighed for at sammenligne kvaliteten af produkterne på markedet, hvilket har stor betydning i forbindelse med indkøb og udbud, siger Lærke Høllund, standardiseringskonsulent i Dansk Standard.

Nye standarder på vej

I 2022 udkom en nyrevideret standard DS/EN ISO 20342-1:2022 Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling – Del 1: Generelle krav. Standarden specificerer generelle krav og testmetoder, som er relevante for hjælpemidler, der bruges til at forebygge og behandle trykskader hos patienter og borgere i den liggende stilling. Standarden er udviklet i en arbejdsgruppe under den internationale standardiseringsorganisation, ISO, men er ligeledes godkendt i den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, og er dermed både en international og europæisk standard.

Men arbejdet med udvikling af standarder for tryksårsforebyggende madrasser er langt fra færdigt. Der er stadig mange emner, som mangler at blive standardiseret for at ensrette kravene til det kommende markeds produkter inden for ”Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling.

-I de kommende år vil der blive arbejdet på en række delstandarder inden for emnerne mikroklima, styrke og stød, holdbarhed, rengøring og desinfektion, horisontal stivhed, trykfordeling og brandbarhed, fortæller Lærke Høllund.

Mulighed for indflydelse på kommende standarder

Kasper Fabricius, som er rehabiliteringsrådgiver i Odense Kommune, deltager også aktivt i udarbejdelsen af de nye standarder i S-814. Om udvalgsarbejdet siger han:

-Jeg synes, det er vildt spændende, og lige præcis arbejdet omkring at sikre bedst mulig trykaflastning til brugeren kombineret med høj brugervenlighed er virkelig noget, jeg brænder for.

Alle, der har interesse, har mulighed for at være med i udviklingen af standarderne ved at melde sig ind i S-814, hvor man samlet bliver enige om den fælles danske holdning. Som medlem af udvalget får du stor mulighed for at påvirke udviklingen af de kommende standarder inden for området, du får indsigt før alle andre i kommende krav, og så får du desuden et stort netværk, både dansk og internationalt.

Kontakt

Lærke Høllund
Lærke Høllund Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: lhd@ds.dk
T: 39 96 61 59

Se også

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

6 nye anbefalinger skal sikre standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr

21. december 2022

6 nye anbefalinger skal sikre standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr

Medicobranchens nyudvikling og nye produkter skal være mere grønne. Derfor kommer en international arbejdsgruppe med Danmark for bordenden nu med seks anbefalinger, der skal sikre, at der er udviklet tilstrækkeligt med standarder for bæredygtigt m...

Hvordan bør fremtidige krav se ud i din optik?

28. oktober 2022

Hvordan bør fremtidige krav se ud i din optik?

Danske eksperter og interessenter har nu mulighed for at deltage i arbejdet med udviklingen af standarder for øjenoptik. Et nyt, dansk standardiseringsudvalg for øjenoptik skal være med til at definere de krav, der kommer til at gælde for fremtide...

Det skal være lettere at leve selvstændigt i eget hjem - uanset evner

28. oktober 2022

Det skal være lettere at leve selvstændigt i eget hjem - uanset evner

En ny europæisk standard, som omhandler tilgængelige systemer, er ved at blive udviklet. Målet er at forbedre livskvaliteten for alle, der lever selvstændigt, ved at sikre, at tilgængeligheden er tilfredsstillende i både design og funktionalitet a...