10. august 2023

Storbritannien vil forlænge brug af CE-mærkning for flere produkter

Den britiske regering har til hensigt at forlænge anerkendelsen af CE-mærkningen på ubestemt tid, så CE-mærkningen fortsat kan benyttes på det britiske marked efter d. 31. december 2024, som var den senest udmeldte skæringsdato. Forlængelsen sker på baggrund af et ønske om, at de fleste varer på det britiske marked fortsat skal kunne markedsføres i Storbritannien.

Dermed vil CE-mærkningen være en acceptabel metode til at påvise overensstemmelse med relevante lovkrav for en bred vifte af varer på det britiske marked og vil give virksomheder fleksibilitet til at bruge enten CE- eller UKCA-mærkningen i England, Skotland og Wales.

CE-mærkningen er allerede anerkendt i Nordirland, hvor virksomhederne fortsat vil have uhindret adgang til det britiske marked samt det europæiske indre marked.

Forlængelsen gælder for de 18 forordninger, der hører under Department for Business and Trade (DBT), og drejer sig om:

 • legetøj
 • pyroteknik
 • fritidsfartøjer og personlige vandscootere
 • enkle trykbeholdere
 • elektromagnetisk kompatibilitet
 • ikke-automatiske vejningsinstrumenter
 • måleinstrumenter
 • måleflaskebeholdere
 • elevatorer
 • udstyr til potentielt eksplosive atmosfærer (ATEX)
 • radioudstyr
 • trykbærende udstyr
 • personligt beskyttelsesudstyr (PPE)
 • gasapparater
 • maskiner
 • udstyr til udendørs brug
 • aerosoler
 • lavspændingselektrisk udstyr

Der er forskellige tidsrammer og regler for andre produkter. 

Link til den officielle britiske hjemmeside:
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

Vil du vide mere, så kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
International & EU Politik
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07
CE-mærket på det britiske marked bliver udvidet med flere produktområder

26. januar 2024

CE-mærket på det britiske marked bliver udvidet med flere produktområder

Storbritannien har netop valgt at udvide med flere produktområder, hvor CE-mærkning fortsat kan anvendes.

CE-mærkning kommer også til at gælde genbrugte byggevarer i den nye byggevareforordning

16. januar 2024

CE-mærkning kommer også til at gælde genbrugte byggevarer i den nye byggevareforordning

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet er blevet enige om rammerne for den europæiske byggevareforordning, der har fokus på cirkularitet og digitalisering. Det betyder bl.a., at CE-mærkning fremover også skal gælde genbrugte byggematerialer.

Nu kan du tage et onlinekursus om CE-mærkning

11. november 2022

Nu kan du tage et onlinekursus om CE-mærkning

Dansk Standard tilbyder nu et onlinekursus om CE-mærkning. Kurset retter sig mod begyndere inden for CE-mærkning, som gerne vil vide, hvad det indebærer, og hvordan man får det.

Yderligere støtte til virksomheder under overgangen til den nye UKCA-mærkningsordning

27. juni 2022

Yderligere støtte til virksomheder under overgangen til den nye UKCA-mærkningsordning

Storbritannien har offentliggjort en ny pakke, der skal facilitere overgangen til UKCA-mærkning for virksomheder. Overgangsperioden for UKCA-mærkningen er forlænget frem til d. 31/12 2024. For produkter som medicinsk udstyr, byggevarer, udstyr til...