CSR-guide

Principperne for social ansvarlighed

Principperne for Corporate Social Responsibility (CSR) danner rammen for CSR-arbejdet. Principperne er beskrevet af forskellige organisationer, men tager alle afsæt i nogenlunde samme temaer.

Temaer som alle omhandler virksomheders sociale ansvar i forbindelse med deres forretningsaktiviteter og deres interaktion med interessenterne. ’Virksomhedens samfundsansvar’ er en dansk betegnelse for begrebet.  

Virksomheder kan dokumentere samfundsansvar og skabe værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med deres interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar. 

ISO 26000 ’Vejledning i samfundsmæssigt ansvar’ beskriver, hvordan man kan arbejde med de syv kerneområder, som tilsammen indeholder 37 underemner. FN’s 17 verdensmål er repræsenteret i mange af de 37 underemner i ISO 26000, hvorved standarden også er et praktisk værktøj til at arbejde systematisk med FN’s verdensmål. 

Der findes en række retningslinjer for at arbejde med CSR. Nedenfor er listet nogle af de mest anvendte. 

Retningslinjer 

  • ISO 26000 
  • DS 49001 
  • OECD’s retningslinjer 
  • FN’s Global Compact 
  • Principper for ansvarlige investeringer 
  • FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv 
Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30