CSR-guide

ISO 26000 og FN’s verdensmål

Der findes to standarder, som er gode værktøjer til at arbejde systematisk med CSR, og som samtidigt understøtter virksomheden i at integrere flere af FN’s verdensmål.

FN’s 17 verdensmål bør være et centralt element i enhver virksomheds arbejde med CSR. Kunder, myndigheder, banker, leverandører og andre samarbejdspartnere ønsker i stigende grad at samarbejde med virksomheder, som klart kan vise, hvordan de bidrager til en bæredygtig og ansvarlig udvikling i verden. Der findes to standarder, som er gode værktøjer til at arbejde systematisk med CSR, og som samtidigt understøtter virksomheden i at integrere flere af FN’s verdensmål.

ISO 26000 og DS 49001 understøtter virksomhedernes systematiske tilgang til arbejde med CSR og understøtter således også virksomhedernes arbejde med at integrere verdensmålene i organisationens mål og strategier, så de skaber værdi for virksomheden og for resten af verden.  

Figuren nedenfor viser sammenhængen mellem de 7 kerneområder i ISO 26000 og de 17 verdensmål. Der findes en lang række standarder, som desuden kan understøtte de forskellige indsatser, se eksempler på dette på Dansk Standards hjemmeside https://www.ds.dk/da/standarder-fns-verdensmaal  

Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Relation mellem ISO 26000 og FN’s verdensmål

Kilde: Linkages between ISO 26000:2010 and the Sustainable Development Goals (SDGs) www.iso26000.info