Tilmeld dig workshop om harmoniserede standarder

Her kan du tilmelde dig en mini-workshop om udfordringer og løsninger for harmoniserede standarder.

Du kan være med til at skærpe de danske argumenter med eksempler m.m. om problemerne med at få udarbejdet og harmoniseret standarder. Dansk Standard vil bruge dine input til at hjælpe EU-Kommissionen, CEN-CENELEC og industriorganisationerne til at få løst problemerne, så vi på langt sigt kan få et velfungerende indre marked i EU. Workshoppen vil være interaktiv og faciliteret af DS afdeling for international politik.

Udfordringerne adskiller sig fra område til område og du bedes melde dig til en workshop på dit eget område nedenfor.

Alle workshops afholdes hos Dansk Standard, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn.

Tilmelding
Workshop du vil deltage i:
*
*
*
*
*