Døre, vinduer, skodder, porte og beslag (S-002)

Udvalget arbejder for at sikre et konsistent standardsæt af nye europæiske produktstandarder med understøttende prøvningsstandarder.

Arbejdsområde
Udvalgsarbejdet tager udgangspunkt i forslag fra den europæiske komité CEN/TC 33 Windows, doors, shutters, building hardware and curtain walling, som samarbejder med CEN/TC 129 Glass in building, hvilken dækkes af DS/S-301 Bygningsglas, samt ISO/TC 162 Doors and windows. 

Udvalget fokuserer på produktstandardenes implementering i Danmark under CPR forordningen (Construction Products Regulation), ”Delegated Act” ift. brandklasser samt Mandateringsprocessen (M108 Curtain walling/M101 External and internal doors and windows, roof openings and roof lights (including fire doors and shutters)), hvor der specifikt er fokus på Bonded glazing og (M/122 Roof windows).

Derudover er der fokus på CE-mærkning samt at skaffe den første markedserfaring med de nye 1. generations europæiske standarder.

Som medlem af udvalget får du indflydelse på udarbejdelsen af europæiske standarder inden for døre, vinduer, skodder, porte, beslag samt curtain walling.

Udvalget har blandt andet haft stor indflydelse på udviklingen af produktstandarden DS/EN 14351-1:2006+A1:2010 Vinduer og døre – Produktstandard, ydeevneegenskaber – Del 1: Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber samt A2:2016 Vinduer og døre – Produktstandard, ydeevneegenskaber – Del 1: Vinduer og yderdøre.

Produktstandarden er p.t. under revision og arbejdet foregår med dansk sekretariat og formandskab. 

Af andre vigtige standarder kan nævnes:

EN 16034 ”Dørsæt, porte til industri og andre erhverv, garageporte samt oplukkelige vinduer - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Brandmodstandsevne og/eller røgkontrolegenskaber”

samt

Indbrudsstandarderne – Amendments og revision:

EN 1627 ”Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder – Indbrudssikring – Krav og klassifikation” 
EN 1628 ”Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder – Indbrudssikring – Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne ved statisk belastning” 
EN 1629 ”Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder – Indbrudssikring – Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne ved dynamisk belastning” 
EN 1630 ”Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder – Indbrudssikring – Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne mod manuelle indbrudsforsøg”.

Samarbejdende myndigheder er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Energistyrelsen samt Arbejdstilsynet.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske standardiseringsarbejde og herigennem få en unikt netværk. 

Læs mere om, hvilke tekniske komitéer, der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

CEN/TC 33 Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

Udvalget deltager aktivt I følgende arbejdsgrupper:

CEN/TC 33/WG 1 Windows and doors
CEN/TC 33/WG 3 Blinds and shutters
CEN/TC 33/WG 4 Building hardware
CEN/TC 33/WG 5 Industrial garage doors/gates
CEN/TC 33/WG 6 Curtain walling
CEN/TC 33/WG 7 Burglar Resistance
CEN/TC 33/WG 8 Fire/smoke
CEN/TC 33/WG 9 Powered pedestrian doors

ISO/TC 162 Doors and windows

Udvalget har derudover en række liaisons til andre tekniske komitéer af interesse, bl.a.: 

CEN/TC 89 Thermal performance of building components
CEN/TC 128 Roof windows/Roof lights
CEN/TC 126 Acoustic properties of building products and of buildings
CEN/TC 127 Fire safety in buildings
CEN/TC 156 Ventilation for buildings
CEN/TC 250 Eurocodes
CEN/TC 256 Railway applications 
CEN/TC 350 Sustainability of construction works
CEN/TC 388 Perimeter protection
CEN/TC 398 Child protective products

Målgruppe
Producenter, distributører/forhandlere, arkitekter, bygherrer, rådgivende ingeniører, entreprenører, myndigheder.

Pris
Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Deltagere
 • A/S J. Petersens Beslagfabrik, Nibe
 • A/S Peder Nielsen Beslagfabrik
 • ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS DENMARK A/S
 • Carlo Gavazzi Industri A/S
 • Deco Group A/S
 • DOVISTA A/S
 • Forbrugerrådet TÆNK
 • JELD-WEN Danmark A/S
 • Lindab A/S
 • Teknologisk Institut
 • Telco A/S
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • VELUX A/S
 • VinduesIndustrien