Eurocode stål, komposit og aluminiumkonstruktioner og -produkter (S-1993)

Udvalget arbejder med eurocode standarder på området for stål-, aluminium- og kompositkonstruktioner.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale og internationale standardiseringsarbejde på området for stål-, aluminium- og kompositkonstruktioner.

Med reference til dansk lovgivning er det udvalgets primære opgave at behandle forespørgsler og udarbejde samt vedligeholde Eurocode 3, 4, 9 med tilhørende nationale annekser, de normative lovmæssige referencestandarder, produktstandarder/prøvningsmetoder og udførelsesstandarder.

Udvalget deltager aktivt i de danske og europæiske fora, hvilket giver dig mulighed for at få indflydelse på de færdige standarder med udgangspunkt i dansk praksis og dine erfaringer på området. Til dette arbejde hører også sikring af at danske regler ikke er i konflikt med den europæiske lovgivning, at der afgives kommentarer på forslag til standarder og at der meldes tilbage til myndigheder og CEN.

Sekundært er det udvalgets opgave at gennemføre projektorienterede opgaver (fx oversættelser, analyser, udarbejdelse af specifikationer og vejledninger) for og finansieret af myndigheder og andre interessenter.

Af aktuelle opgaver kan nævnes:
 • Udarbejdelse af nationalt anneks for tårne og master (EN 1991-3-1)
 • Forberedelse af den kommende revision af EC 3, 4 og 9: Europa Kommissionen har givet CEN et nyt mandat for revidering af alle eurocodes herunder EC. Revideringen vil løbe frem til 2018. Ved revisionen er der fokus på bl.a. indarbejde nye ydeevnekrav, regler for eksisterende konstruktioner, forenkling af reglerne samt reducere antallet af mulige NDP (Nationally Determined Parameters; dvs. NA værdier). 
Standarder udarbejdes med relation til:
 • Bygningsreglementet, der administreres af Energistyrelsen.
 • Byggevareforordningen (CPR) for CE -mærkning.
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Deltagere
 • DTU - byg
 • ES-Consult A/S
 • Force Technology
 • Herfølge Kleinsmedie A/S
 • Krabbenhøft & Ingolfsson ApS
 • Lindab A/S
 • MiNALTAN A/S
 • NLMK Dansteel A/S
 • Ole G. Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma ApS
 • Rambøll Danmark A/S
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Vestas Technology R&D