Blockchain (S-843)

Det internationale standardiseringsarbejde indenfor blockchain-teknologi er i fuld gang. Som medlem af udvalget har du mulighed for at få tidligt indsigt i og præge de kommende internationale standarder.

Arbejdsområde

Den internationale standardiseringskomite for blockchain fokuserer på at udvikle standarder, der skal understøtte interoperabilitet og dataudveksling imellem brugere, applikationer og systemer, så teknologiens udviklingspotentialer og nye anvendelsesområder kan gøres tilgængelige og styrkes. Lige nu er der ca. 50 aktive lande, der deltager i standardiseringsarbejdet i ISO. Danmark deltager på lige fod med lande som eksempelvis USA, Kina, Tyskland, Japan, Australien, Malaysia og UK.

Danmark står i spidsen for Working Group (WG) 5 om Governance, og er aktive i alle øvrige grupper nedenfor

 • WG 1 Foundations (Terminology and Reference Architecture)
 • WG 2 Security, privacy and identity
 • WG 3 Smart Contracts and their applications
 • WG 5 Governance
 • WG 6 Use Cases
 • SG 7 Interoperability (Study Group)

På det europæiske område deltager Danmark også i standardiseringsarbejde i CEN/CENELEC med speciel fokus på brug af Blockchain i forbindelse med eIDAS og GDPR.

Standardiseringsudvalget "S-843 Blockchain" er ansvarlig for at diskutere og beslutte den danske holdning til internationale blockchainstandarder og forankre de danske synspunkter i det internationale arbejde. Som medlem får du mulighed for at deltage i ovenstående grupper – hvorfra du også kan hente viden med hjem til din virksomhed. Du vil også kunne drage nytte af et dansk netværk, idet de danske medlemmer mødes ca. 4 gange årligt. Se boksen til højre for info om det næste møde. Det danske udvalg har haft væsentlig indflydelse på, hvordan det internationale standardiseringsarbejde bliver grebet an og der er forsat rig mulighed for at få indflydelse, da standarderne er på et indledende stadie.

Danmark er sammen med 26 andre EU-lande og Norge en del af aftalen "European Blockchain Partnership" (EBP). I regi af denne aftale er det ambitionen at samarbejde om etableringen af "European Blockchain Service Infrastructure" (EBSI). EBSI skal understøtte udvekslingen af offentlige digitale services på tværs af landegrænser. Denne europæiske blockchain infrastruktur skal være pålidelig, sikker og modstandsdygtig og have de højeste standarder for sikkerhed og privatlivsbeskyttelse.

Det danske standardiseringsudvalg er med til at sikre udveksling af viden og koordinering imellem de politiske initiativer i EBSI og standardiseringsverdenen.

På linket her kan du læse om den internationale komité for blockchain, som udvalget følger

Målgruppe

Udvalgsarbejdet er åbent for alle med interesse i blockchain. Nedenfor kan du se hvilke virksomheder/organisationer der deltager pt.


Pris

Prisen for at deltage i standardiseringsarbejdet afhænger af udvalgets aktuelle aktivitetsniveau. Der er forskellige rabatmuligheder, så kontakt konsulenten for at høre nærmere.Deltagere
 • Copenhagen Business School
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Dxc Technology Danmark A/S
 • Finans Danmark
 • It-Universitetet I København
 • Nordic Blockchain Association
 • OptimumIT A/S
 • Søfartsstyrelsen