Fødevaresikkerhed (S-378)

Udvalget arbejder med standarder for ledelsessystemer for fødevaresikkerhed og har tæt tilknytning til det danske sekretariat for fødevaresikkerhed.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den internationale standardisering inden for ledelsessystemer for fødevaresikkerhed.

Udvalget har i samarbejde med Dansk Standard taget initiativ til at få det internationale sekretariat til Danmark, hvortil udvalget fungerer som sparringspartner. Udvalgets arbejdsområde inkluderer fx udarbejdelse af vejledninger til basisprogrammer for fødevaresikkerhed (PRP) samt praktiske værktøjer til gennemførelse af risikofaktoranalyser.

Desuden deltager udvalget aktivt i arbejdet i den internationale komité ISO/TC 34/SC 17 Management systems for food safety, med at revidere og videreudvikle standarden ISO 22000 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed og andre dokumenter med relation til denne. Komitéen arbejder aktivt på at udarbejde guidelines for, hvorledes virksomheder bør arbejde med Basisprogrammer (PRP) i henhold til ISO 22000 standardens krav. Komitéen arbejder desuden kontinuerligt på, at gøre ISO 22000 lettere tilgængelig for brugerne.

Det er sekretariatets opgave at styrke og udbygge positionen for den internationalt anerkendte fødevarestandard ISO 22000 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed og de andre dokumenter i ISO 22000-familien. Denne standard er et rigtig godt værktøj for enhver fødevarevirksomhed uanset størrelse. Den danner en ramme for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system, og fastlægger ansvar og kompetenceområder. Den del af standarden der handler om fødevaresikkerhed, er baseret på HACCP-principperne, der lægger til grund for det lovpligtige egenkontrolprogram.

Udvalget deltager ligeledes i arbejdet med de øvrige standarder i ISO 22000-familien:

 • DS/ISO TS 22002-1:2011  Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed - Del 1: Fødevareproduktion
 • DS/ISO TS 22003:2005  - Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed - Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed
 • DS/ISO TS 22004:2006 - Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed - Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005
 • DS/EN ISO 22005:2007 - Sporbarhed i foder- og fødevarekæden - Generelle principper og grundlæggende krav til systemdesign og implementering
 • ISO/DIS 22006 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in crop production (under udarbejdelse)
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • Chr. Hansen A/S
 • DLG Kvalitetsafdeling
 • DNV GL Business Assurance Denmark A/S
 • Force Technology
 • Fødevarestyrelsen
 • Hartz Pickles og Salater ApS
 • Landbrug & Fødevarer, Skejby
 • Teknologisk Institut