Gratis online seminar

DS-universet online - Regler for international/europæisk elektroteknisk standardisering (IEC/CLC)

DS-universet tilbyder dig et gratis overblik over og detaljeret indsigt i de regler og procedurer, der gælder for den europæiske og internationale elektrotekniske standardisering i IEC og CENELEC.

Oversigt

DS-universet tilbyder dig et gratis overblik over og detaljeret indsigt i de regler og procedurer, der gælder for den europæiske og internationale elektrotekniske standardisering i IEC og CENELEC.

Elektrotekniske standarder er i udpræget grad sikkerhedsstandarder, men dækker også performance og informations- og kommunikationsteknologi. Mange af standarderne bruges eller nævnes i national lovgivning, og mange standarder understøtter EU-direktiver.

Seminaret afholdes via Microsoft Teams.

Kurset giver dig

 • Indblik i IEC's og CENELEC’s strategi og samarbejde
 • Viden om IEC og CENELEC
 • Fra idé til standard – IEC procedurer
 • Introduktion til regelgrundlaget i CENELEC
 • Information om kommentering af drafts

Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der arbejder med eller interesserer sig for standarder – særligt inden for det elektrotekniske område.

Underviser

Torben Dalsgaard, Seniorkonsulent i Dansk Standard, har +9 års erfaring med standardisering og CE-mærkning indenfor det elektrotekniske område, herunder også maskinsikkerhed. Endvidere sidder Torben som det danske medlem af den tekniske bestyrelse i den europæiske elektrotekniske standardiseringsorganisation, Cenelec. Torben har bl.a. hjulpet ABB, Ørsted, Rambøll, G.R.A.S og Dansk supermarked med brug af standarder og overholdelse af EU lovgivning inden for det elektrotekniske område.

Søren Storm, konsulent i Dansk Standard, har 8 års erfaring med CE-mærkning af maskiner og procesanlæg. Søren er ingeniør og har rådgivet danske virksomheder, blandt andet DISA, Rambøll, Novo Nordisk, Storebæltsforbindelsen og Amager Ressource Center.

Program

 • Velkomst og præsentation
 • Præsentation af organisationen IEC og CENELEC
 • Struktur
 • Regelsættet for det tekniske arbejde i IEC og CENELEC
 • Reglernes opbygning og organisering
 • Standstill og Vilamoura
 • Publikationer
 • Dokumentnummerering
 • Pause
 • Fra idé til standard
 • 3 workflows (IEC, CENELEC, IEC/CENELEC incl. Dresden/Frankfurt)
 • Procedurer
 • Standarder og deres relation til lovgivning
 • EU’s indre marked, Ny metode, NLF, OJ, Std. Request
 • Reference til standarder i lovgivning
 • Arbejdet med standarder
 • Kildehenvisning til information og viden

No show fee

Det er gratis at deltage på DS-universets kurser. Men da kurserne er meget populære, er der ofte ventelister på dem. Derfor vil der ved afmelding efter afmeldings fristen eller ved udeblivelse uden afbud blive opkrævet et 'No-show fee' på 750 kr.