Gratis seminar

Europæisk lovgivning og standardisering – hvordan hænger det sammen?

På dette seminar får du overblik over sammenhængen mellem EU-lovgivning og europæisk standardisering, samt hvordan produktstandarder bidrager til at understøtte virksomheders tilpasning til nye regulatoriske krav.

Oversigt

EU-Kommissionen bruger europæisk standardisering til at udvikle og ensrette det indre marked.

F.eks. er kravet om bæredygtighed blevet et vilkår for de fleste virksomheder i Europa, der i stigende udstrækning oplever, at markedet og lovgivere stiller øgede krav til virksomhederne.

Med udgangspunkt i European Green Deal, får du desuden konkret indsigt i hvordan CEN og CENELEC, de europæiske standardiseringsorganisationer, efter aftale med EU-Kommissionen, udvikler standarder, der understøtter europæisk lovgivning.

Du får på den baggrund praktisk viden om processerne i europæisk standardisering, og om hvordan du som deltager får størst mulig indflydelse i standardiseringsarbejdet. En viden, som du kan anvende indenfor dit fagområde og på den måde styrke din virksomheds markedsposition ved at være på forkant med den europæiske udvikling.

Kurset giver dig

  • Sammenhængen mellem EU-lovgivning og europæisk standardisering
  • EU’s produktlovgivning, harmoniserede standarder og new legislative framework
  • Konkrete eksempler ift. udarbejdelse af standardiseringsanmodninger fra EU-Kommissionen til europæisk standardisering
  • Hvordan du som deltager i standardiseringsarbejdet kan styrke din virksomheds markedsposition

Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der arbejder med eller interesserer sig for standarder – med et særligt fokus på det europæiske område.

Bemærk at kurset ikke dækker CE-mærkning og det anbefales generelt at have viden på forhånd om standardisering. Det kan man få ved at deltage på de generelle kurser om standardisering inden man tager dette kursus.

Undervisere

Kim Michael Christiansen er seniorkonsulent på miljø- og bæredygtighedsområdet i Dansk Standard, hvor han har fokus på EU-lovgivning, strategisk udvikling og formidling indenfor bl.a. ecodesign, plast, tekstiler og life science. Kim Michael har oprindelig en baggrund fra Miljøministeriet, og har siden arbejdet som miljøattaché på den danske EU-repræsentation i Bruxelles samt som rådgiver for det Europæiske Miljøagentur. Han har desuden haft en række ledende stillinger i danske og europæiske brancheorganisationer indenfor kemikalier, plast og life science.

Jesper Lauridsen er seniorspecialist på miljøområdet i Dansk Standard, og arbejder med miljøstandardisering inden for ecodesign, plast. kemikalier og cirkulær økonomi.
Derudover fungerer Jesper som dansk kontaktpunkt i forhold til strategisk udvikling af standardisering på miljøområdet i samarbejde med EU-Kommissionen via CEN-CLC SABE. Jesper er tidligere ansat i Miljøstyrelsens Kemikalieafdeling.


No show fee

Det er gratis at deltage på DS-universets kurser. Men da kurserne er meget populære, er der ofte ventelister på dem. Derfor vil der ved afmelding efter afmeldings fristen eller ved udeblivelse uden afbud blive opkrævet et 'No-show fee' på 750 kr.