Tirsdag d. 24. november via Teams, kl. kl. 15.30–17.00.

Gå hjem-webinar om RDS – Reference Designations System

Deltag på dette ”gå hjem-webinar” og få de seneste nyheder inden for standarderne samt en introduktion til en udvidet anvendelse af RDS som fundament i store digitaliseringsprojekter.

Oversigt

RDS-teknikken hjælper med at få styr på selv komplicerede mængder af information i et sprog, som mange forskellige fagpersoner kan være med på. Et såkaldt fælles sprog, som fremmer forståelsen og samarbejdet mellem de forskellige ingeniørdiscipliner og softwaresystemer.

Standardserien for RDS, ISO/IEC 81346-serien, vinder stadig større udbredelse, fx hos offentlige forsyningsvirksomheder i Danmark, energisektoren (herunder vindenergi), olie & gas-sektoren, civil luftfart m.v.

Henrik Balslev, CEO og certificeret systemingeniør fra Systems Engineering A/S vil fortælle om de nye trends inden for digitalisering og give eksempler på, hvordan RDS 81346 finder anvendelse heri hos firmaets forskellige kunder samt orientere om de seneste nyheder inden for standarderne.

NB. Tilmeldte vil modtage en invitation til at deltage i onlinemødet inden mødets opstart.

Det får du ud af det

  • Indsigt i, hvordan forskellige sektorer har fordel af at bruge RDS-teknikken
  • Overblik over standarderne for referencebetegnelsessystemer – ISO/IEC 81346-standardserien
  • Indblik i de seneste nyheder inden for ISO/IEC 81346-serien.

Målgruppe

Alle interesserede i ISO/IEC 81346-standardserien, som vil opdateres og få inspiration til, hvordan standarden anvendes inden for så forskellige brancher som offentlig forsyningsvirksomhed, civil luftfart, vindenergisektoren, energisektoren, maskinbygning m.v.

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Peter Damgaard, standardiseringskonsulent i Dansk Standard, på mail pd@ds.dk eller tlf.: 39966214.

Program

  • Klar fokus på systemtankegang og understøttelse af ”systems engineering”-metoder
  • Let forståelige systembiblioteker i 3 lag, hvor du kan finde alle systemer
  • Interdisciplinær sammenhæng på tværs af de forskellige dele af standarden
  • Det nye typeaspekt ”%” tilføjer en nyttig og efterspurgt metode til genbrug af design
  • Klar metode til sammenkædning af informationer (”interlinking”).