Onlinekursus

Kvalitetsledelse - Sådan anvender du ISO 9001

Over to halve dag lærer du, hvordan du kan implementere og anvende ISO 9001 for kvalitetsledelse. Kurset afholdes via Microsoft Teams. 

Oversigt

Over to halve dage lærer du, hvordan du kan implementere og anvende ISO 9001 for kvalitetsledelse. Du lærer, hvordan kortlægning af processer og kontinuerlig læring og forbedring fremmer samarbejdet internt i organisationen og øger kundernes oplevelse af kvalitet.

ISO 9001-standarden giver mulighed for at tilrettelægge og arbejde systematisk med kvalitet og service i forhold til det niveau, som ledelsen har fastsat. ISO 9001 kan let kobles til andre ledelsessystemer, fx for miljø (ISO 14001) informationssikkerhed (ISO/IEC 27001) og arbejdsmiljøledelse (ISO 45001).

Kurset afholdes via Microsoft Teams. Underviserne benytter i deres præsentation en indbygget survey-funktion, hvor du som deltager får mulighed for at teste din erhvervede viden. Samtidig bliver der tid til løbende at stille underviserne spørgsmål via chat og mikrofon.

Kurset giver dig

 • Forståelse for samspillet mellem kvalitetsledelse og kundernes oplevelse af kvalitet og service
 • Metodik til kortlægning af kritiske faktorer for kvalitet
 • Viden om ISO 9001-seriens opbygning og anvendelsesområder
 • Tilgang til implementering af et kvalitetsledelsessystem
 • Vejledning i overvågning, vedligeholdelse og forbedring
 • Mulighed for at sparre med de øvrige deltagere

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere og nøglemedarbejdere, som søger grundlæggende viden om kunderettet kvalitetsledelse samt anvendelse og implementering af ISO 9001:2015.

Undervisere

Marianne Thorø Vidkjær, chefkonsulent i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med at opbygge og implementere kvalitetsledelse i danske virksomheder. De senere år også med fokus på en effektiv håndtering af dokumentation og behandling af persondata. Marianne har endvidere gennem en årrække været ekstern lektor på Syddansk Universitet og undervist på uddannelsen ”Global Manufacturing and Management” i kvalitetsledelse og ISO standarder.

Program

Dag 1

 • 09:00 Velkomst og introduktion til kursusform og -indhold
 • 09:15 Introduktion til kvalitetsledelse og ISO 9001
 • 09:55 Organisationen og interessenter
 • 10:15 Pause
 • 10:30 Ledelsesprocesser
  • Kvalitetspolitik og -mål
  • Håndtering af risici og muligheder
 • 11:50 Afrunding
 • 12:00 På gensyn

Dag 2

 • 09:00 Velkomst og repetition
 • 09:10 Støtteprocesser
  • Ressourcer og kompetencer
  • Dokumenteret information
 • 09:35 Kerneprocesser
  • Planlægning og styring
  • Produkter og ydelser
  • Partnere og leverandører
  • Afvigelser
 • 10:20 Pause
 • 10:35 Evaluering; måling, interne audits og ledelsens evaluering
 • 11:30 Forbedring
 • 11:50 Opsamling
 • 12:00 Tak for denne gang

Du modtager kursuspræsentationen og den nyeste ISO 9001-standard digitalt.